Contact


Hoeveel kost een advocaat? - Advies - Informatie - Advies - Tips

Wat kost een advocaat?HOEVEEL KOST EEN ADVOCAAT?
________________________________________________________________________________

Voor de advocatuur gelden geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij maakt met zijn cliënten. Veel advocaten werken op basis van een uurloon terwijl sommigen bereid zijn om een vaste prijs af te spreken voor een hele zaak. Aangezien het lastig is om goed inzicht te krijgen in de kosten is het daarom goed om vooraf een indicatieve prijs te vragen aan de advocaat. Vergeet ook niet duidelijk af te spreken dat u door uw advocaat over de kosten die gemaakt worden en die u in rekening worden gebracht, op de hoogte wordt gehouden. De advocaat is trouwens verplicht een vergoeding in rekening te brengen die billijk en gerechtvaardigd en in overeenstemming is met de beroeps- en gedragsregels waaraan de advocaat zich moet houden.

PUNT VAN AANDACHT: BEWAAK ACTIEF UW BUDGET
Het is goed om van tevoren een inschatting te maken over de kosten die u maximaal wilt maken voor het voeren van een juridische zaak en de inhuur van een advocaat. Laat u duidelijk vooraf informeren over te verwachten kosten en eis van de advocaat dat hij uw hierover met regelmaat vooraf informeert. Op deze manier kunt u uw budget actief bewaken. Vergeet ook niet te vragen naar de griffiekosten voor de rechtbank en proceskosten. En mocht u de zaak verliezen dan is er ook nog sprake van de kosten voor de dagvaarding.

TIP: DURF TE ONDERHANDELEN OVER DE KOSTEN
Durf te onderhandelen of het tarief en de kosten die de advocaat in rekening. Aangezien er geen sprake is van wettelijk vastgelegde tarieven is er ruimte om afspraken te maken hierover. Met een beetje goede wil kan u dit een besparing in de kosten opleveren.
________________________________________________________________________________
MET WELKE KOSTEN MOET U REKENING HOUDEN
________________________________________________________________________________

HONORARIUM VAN DE ADVOCAAT
Het uurtarief dat een advocaat mag rekening is niet wettelijk vastgelegd. Er zit geen minimum en geen maximum aan. Een zeer ruime indicatie van het uurtarief voor een advocaat is dat dit ergens tussen de € 100 en € 500 ligt.

GRIFFIEKOSTEN
Griffiekosten of griffierecht zijn de kosten die betaald moeten worden voor het starten van een rechtzaak. U betaalt het griffierecht alleen bij een civiele zaak of een bestuursrechtelijke zaak. Dat wil zeggen een zaak waarbij burgers en/of organisaties tegenover elkaar staan of burgers of organisaties tegenover de overheid staan. Bij een strafzaak is er geen sprake van griffierecht. De hoogte van de kosten van griffierecht zijn afhankelijk van de zaak en de hoogte van uw inkomen. Wel moet er voor het begin van een zaak aangegeven worden dat u voor een laag tarief in aanmerking wilt komen. Maakt u gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand dan wordt het door uw advocaat geregeld.

PROCESKOSTEN
Met proceskosten worden alle kosten bedoeld die gemaakt worden tijdens een zaak. Dit kunnen de kosten zijn voor een advocaat, deskundigen, deurwaarders, getuigen, griffierechten, reis- en verblijfkosten en uittreksels. Het komt regelmatig voor dat een rechter de verliezende partij in een zaak veroordeelt de proceskosten te betalen. Een rechter kan ook anders beslissen. Bijvoorbeeld dat de kosten gedeeld moeten worden als geen van de partijen helemaal gelijk krijgt. De hoogte van de proceskosten verschillen per zaak en zijn afhankelijk van de inhoud en de verrichte werkzaamheden.
________________________________________________________________________________
TEGEMOETKOMING IN KOSTEN VOOR EEN ADVOCAAT
________________________________________________________________________________

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u gebruik maken van financiële steun van de overheid. Als het goed is zal de advocaat u in het eerste gesprek informeren of u voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt.
________________________________________________________________________________
VERGOEDING EN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
________________________________________________________________________________

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten kunnen de kosten bij een juridisch conflict geheel of gedeeltelijk afgedekt zijn. Vaak wordt de ondersteuning gedaan door het bedrijf waar u de rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Zij hebben zelf juristen in dienst en u kunt gebruik maken telefonisch advies of via Internet. Wat er vergoed wordt en tot welke hoogte hangt af van de voorwaarden van uw verzekering. Een rechtsbijstandsverzekering kan trouwens nooit voor een lopende zaak worden afgesloten.
________________________________________________________________________________
ADVOCAAT EN NO CURE NO PAY AFSPRAKEN
________________________________________________________________________________

Bij een zaak waarbij een advocaat bijvoorbeeld een schadevergoeding voor u probeert te verkrijgen, kan het aantrekkelijk lijken om dit op basis van No Cure No Pay (= de advocaat krijgt als betaling een deel van de schadevergoeding). Echter dit is in Nederland volgens de wet verboden met uitzondering van letselschade- en overlijdensschadezaken. Een advocaat moet altijd een bedrag in rekening brengen. Wel kan er een afspraak gemaakt worden dat er meer betaald wordt bij een gewonnen zaak.

LETSELSCHADEZAAK WEL MET NO CURE NO PAY
Sinds 1 januari 2014 is het in Nederland wel toegestaan om in een letselschadezaak te werken op basis van No Cure No Pay. Het gaat hierbij om een experiment van vijf jaar en is vooral bedoeld om personen die geen aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde bijstand een betere kans te geen letselschade- en overlijdensschadezaken te starten.
________________________________________________________________________________
Letselschade Claimen Meer Informatie >