Contact


Notaris - Wat regelt een notaris?WAT REGELT EEN NOTARIS?
Uitleg en informatie over de werkzaamheden en rol van notarissen en notariskantoren. Een notaris is gerechtigd om zogenaamde authentieke akten op te stellen en deze officieel vast te leggen. Als beëdigd persoon is de notaris gerechtigd dit soort zaken te doen. Je mag je dus niet zomaar notaris noemen als je niet als je niet beëdigd bent.Dit soort akte is wellicht beter bekend als notariële akte. Meestal hebben de akten betrekking op eigendomszaken en nalatenschappen. Notarissen werken zowel voor particulieren als bedrijven , organisaties, stichtingen en verenigingen.

Bekende voorbeelden ervan zijn:
- Testament
- Huwelijkse voorwaarden
- Samenlevingscontract
- Hypotheekakte
- Oprichtingsactie van een B.V. of N.V.
- Oprichtingsakte van een Stichting
- Akte van Levering
WAT IS EEN NOTARIËLE AKTE?
Een notariële akte is een formeel juridisch geschrift dat door de notaris is opgemaakt en door hem of haar en de opdrachtgever/belanghebbende is ondertekend en gedagtekend. De akte is het bewijs van wat er in de tussen partijen is overeengekomen. De notaris bewaart hiervan een exemplaar en deze wordt minuut genoemd. Met een notariële akte kun je aantonen ergens recht op te hebben.

notariële akte meer informatie >
HOE HOOG ZIJN NOTARISKOSTEN?
Sinds een aantal jaren worden op notariskosten geconcurreerd. Er zijn geen officieel vaste tarieven meer die een notaris moet rekenen. Daarom kan het dus financieel aantrekkelijk zijn om notariskosten te vergelijken. Om je een idee te geven van de hoogte van de prijs van notariskosten: Bij een hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten gemiddeld zo rond de € 1.000. Maar naast een prijsvergelijk is het ook goed om verschillende de notarissen te vergelijken op kwaliteit en specialisatie.

...notaris vergelijken >