Contact


Hoogte Verkeersboetes - Informatie - Kosten - Bezwaar Maken

Wat is de hoogte van verkeersboetes?WAT IS DE HOOGTE VAN VERKEERSBOETES?
________________________________________________________________________________

Maakt u een fout of een overtreding in het verkeer dan is de kans aanwezig dat u hiervoor een boete krijgt. En iedere verkeersdeelnemer, ook voetgangers en bestuurders van een invalidenwagen kunnen een boete opgelegd krijgen. Normaal gesproken ontvangt u binnen vier maanden van het Justitieel Incasso Bureau een zogenaamde beschikking waar het boetebedrag is vermeld nadat de overtreding of snelheidsoverschrijding is waargenomen. De hoogte van de boete staat normaal gesproken in relatie met de ernst van de overtreding. Des te ernstiger, des te hoger.

Op deze pagina vindt u een overzicht met de hoogte van de verschillende verkeersboetes. Links op de pagina verwijzen naar uitgebreide informatie over het onderwerp. Staat er achter het onderwerp (*) dan vindt u meer informatie via de links aan de rechter bovenzijde van deze pagina.
________________________________________________________________________________
BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN VERKEERSBOETE
________________________________________________________________________________

Bent u ervan overtuigd dat ten onrechte een boete heeft gekregen dan kunt u hiertegen beroep* aantekenen. Van het Centraal Justitieel Incassobureau heeft u een beschikking met de boete ontvangen. Hierop staat exact hoe u bezwaar kunt maken en wat termijn is waarbinnen u dit moet doen. In tegenstelling tot vroeger hoeft de boete niet meer vooruit betaald te worden als u bezwaar maakt.
________________________________________________________________________________

BOETE DOOR ROOD LICHT RIJDEN
________________________________________________________________________________

- Auto's : € 230 (2014)
- Bromfietsen en scooters: € 160 (2014)
- Fietsers: € 90 (2014)
- Voetgangers: € 65 (2014)
________________________________________________________________________________
> meer informatie
BOETE BUMPERKLEVEN
________________________________________________________________________________

Met bumperkleven wordt bedoeld het niet tot stilstand kunnen brengen van zijn/haar voertuig binnen een veilige afstand.

- Tot 80 km/u: € 280 (2014)
- 80 - 100m km/u: € 430 (2014)
- 100 - 120 km/u en meer dan 3 meter afstand: € 600 (2014)
- 100 - 120 km/u en minder dan 3 meter afstand: € 700 (2014)
________________________________________________________________________________
BOETE HANDHELD BELLEN
________________________________________________________________________________

- Auto: €230 (2014)
- Brommer en scooter: € 160 (2014)
________________________________________________________________________________
BOETES NEGEREN AANDUIDINGEN OP HET WEGDEK
________________________________________________________________________________

AUTO
- Geen voorrang verlenen bij haaientanden: € 230 (2014)
- Niet stoppen voor stopstreep: € 140 (2014)
- Niet voorsorteren op voorsorteerstrook: € 230 (2014)
- Overschrijden doorgetrokken streep: € 230 (2014)
- Rijden op busbaan zonder toestemming: € 140
________________________________________________________________________________
BOETES ROND KENTEKEN EN VERZEKERINGSBEWIJS
________________________________________________________________________________

AUTO
- Kentekenbewijs met foutieve gegevens: € 370 (2014)
- Kentekenbewijs niet goed leesbaar: € 45 (2014)
- Kentekenbewijs niet kunnen tonen: € 45 (2014)
- Ondeugdelijke kentekenplaat: € 130 (2014)

MOTOREN
- Motor voldoet niet aan kentekenbewijs: € 130 (2014)
- Kentekenbewijs niet goed leesbaar: € 45 (2014)
- Kentekenbewijs niet kunnen tonen: € 45 (2014)
- Ondeugdelijke kentekenplaat: € 130 (2014)

BROMMER EN SCOOTER
- Kentekenbewijs niet kunnen tonen: € 45 (2014)

INVALIDENVOERTUIG
- Verzekeringsbewijs niet kunnen tonen: € 90 (2014)
- Rijden zonder verzekeringsbewijs: € 360 (2014)
________________________________________________________________________________