Contact


Ministeries en Rijksoverheid - Adressen - Informatie - Openingstijden - Telefoonnummers - Twitter - Vestigingen

Ministeries en RijksoverheidMINISTERIES EN RIJKSOVERHEID - INFORMATIE OVERZICHT
__________________________________________________________________________________

De Nederlandse ministeries zijn en als de meeste instellingen van de Rijksoverheid gevestigd in Den Haag en directe omgeving. Daarnaast zijn er een aantal diensten van de Rijksoverheid en/of ministeries gevestigd in andere plaatsen. Nederland kent in het totaal 11 ministeries. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ministeries en andere overheidsdiensten. Per ministerie over overheidsdienst vindt u adres, telefoonnummer, twitter en openingstijden. De links op de pagina verwijzen naar uitgebreide informatie van het desbetreffende ministerie of de genoemde instelling over dienst.
__________________________________________________________________________________
MINISTERIES - OVERZICHT ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN ADRES
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Telefoonnummer Algemene Zaken: 070-3564100
Afkorting: AZ

BEWINDSPERSONEN:
Minister-President:
Mark Rutte (M) VVD
Twitter: @MinPres

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN POSTADRES:
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ADRES
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-4266426 (bereikbaar: 07.30-17.30)
Afkorting: BZK
Twitter: @MinBZK

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Ronald Plasterk (M) PvdA
Minister voor Wonen en Rijksdienst:
Stef Blok (M) VVD

MINISTERIE VAN BZK POSTADRES:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3486485 (ook voor noodgevallen)
Afkorting: BuZa
Twitter:

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Buitenlandse Zaken:
Bert Koenders (M) PvdA (met ingang van 17 oktober 2014)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:
Lilianne Ploumen (V) PvdA

MINISTERIE VAN BZ POSTADRES:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN DEFENSIE
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Plein 4
2511 CR Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3188188

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Defensie:
Jeanine Hennis-Plasschaert (V) VVD
__________________________________________________________________________________
> meer informatie
- MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BEZOEKADRES
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3798911
Afkorting: EZ
Twitter: @nieuwsez

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Economische Zaken:
Henk Kamp (M) VVD
Staatssecretaris voor Economische Zaken:
Sharon Dijksma (V) PvdA
Twitter: @sharon_dijksma

MINISTERIE VAN EZ POSTADRES:
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN FINANCIËN
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN FINANCIËN BEZOEKADRES
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3428000
Afkorting:
Twitter:

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Financiën:
Jeroen Dijsselbloem (M) PvdA
Twitter: @J_Dijsselbloem
Staatssecretaris van Financiën:
Eric Wiebes (M) VVD

MINISTERIE VAN FINANCIËN POSTADRES:
Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINSTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU BEZOEKADRES
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-4560000
Afkorting: IenM
Twitter:

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Infrastructuur en Milieu:
Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (V) VVD
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu:
Wilma Mansveld (V) PvdA

MINISTERIE VAN IenM POSTADRES:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP BEZOEKADRES
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-4123456
Afkorting: OCW
Twitter:

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
Jet Bussemaker (V) PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
Sander Dekker (M) VVD

MINISTERIE VAN OCW POSTADRES:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BEZOEKADRES
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3334444
Afkorting: SZW
Twitter:

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Sociale Zaken en Werkgelgenheid:
Lodewijk Asscher (M) PvdA
Twitter: @LodewijkA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Jetta Klijnsma (V) PvdA

MINISTERIE VAN SZW POSTADRES:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE BEZOEKADRES
Turfmarkt 147
2511 dp Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3707911
Afkorting:
Twitter:

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Veiligheid en Justitie:
Ivo Opstelten (M) VVD
Twitter: @LodewijkA
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie:
Fred Teeven (M) VVD

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE POSTADRES:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
__________________________________________________________________________________
- MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
__________________________________________________________________________________

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT BEZOEKADRES
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3407911
Afkorting: VWZ
Twitter: @MinVWS (nieuws) @VWS_Parlement (1e en 2e kamer)

BEWINDSPERSONEN:
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Edith Schipper (V) VVD
Twitter: @MinVWS
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Martin van Rijn (M) PvdA

MINISTERIE VAN VWZ POSTADRES:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
__________________________________________________________________________________
RIJKSOVERHEID DIENSTEN - OVERZICHT
__________________________________________________________________________________
- CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN
__________________________________________________________________________________

CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN (CBR)
Sir Winston Churchilllaan 297
2288 DC Rijswijk
Algemeen Telefoonnummer: 0900-0210 (€0,60 per gesprek)
__________________________________________________________________________________
> meer informatie
- NATIONALE OMBUDSMAN
__________________________________________________________________________________

NATIONALE OMBUDSMAN
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 0800-3355555 (gratis)
__________________________________________________________________________________
> meer informatie
- RAAD VAN STATE
__________________________________________________________________________________

RAAD VAN STATE
Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-4264426
__________________________________________________________________________________
> meer informatie
- ALGEMENE REKENKAMER
__________________________________________________________________________________

ALGEMENE REKENKAMER
Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 070-3424344
__________________________________________________________________________________
> meer informatie