Contact


Wat is letselschade? Claimen Letselschadevergoeding Tips en Uitleg
Wat is letselschade? Uitleg en Informatie


Letselschade is een begrip dat je vaak tegenkomt in zaken waarin al dan niet in een rechtszaak of via een verzekering een schadevergoeding wordt geclaimd. Maar wat wordt er precies bedoeld met letselschade? Het antwoord op zich is vrij simpel en ligt al opgesloten in het woord. Met letselschade wordt bedoeld de financiële schade die er opgelopen wordt als gevolg van een ongeval, gebeurtenis of situatie waarvan u het slachtoffer bent en waardoor tijdelijk of blijven letsel is ontstaan.

Wat valt onder letselschade?


Eigenlijk kunnen alle negatieve financiële gevolgen die zijn ontstaan doordat u, buiten uw schuld, betrokken bent geraakt bij een ongeval, gebeurtenis of situatie vallen onder letselschade. Hierbij kan er sprake zijn van letselschade van tijdelijke aard of van blijvende aard. Sterker nog zelfs als deze de dood van iemand kunnen hebben veroorzaakt is er sprake van letselschade.

Wat zijn voorbeelden van letselschade?


Om je een idee te geven wat er allemaal onder letselschade zou kunnen vallen, vind je hieronder een aantal voorbeelden.

  • Een verkeersongeluk dat niet door jou is veroorzaakt en waarbij je zelf geen schuld hebt.
  • Een geweldsmisdrijf waarbij lichamelijke of geestelijk schade is aangedaan door de dader.
  • Lichamelijk of geestelijk Letsel ontstaan door een bedrijfsongeval, slechte werkomstandigheden of een beroepsziekte.
  • Schade ontstaan door een medische fout door gemaakt door een arts of verplegend personeel.
  • Schade en letsel veroorzaakt door een ondeugdelijk, gevaarlijk of slecht functionerend product.
  • Blessures of letsel ontstaan tijdens het sporten veroorzaakt door een slechte sportaccommodatie of aangedaan door een andere sporter.


Wat voor letselschade kun je claimen?


Als er naar een letselschadeclaim wordt gekeken, moeten zowel de financiële gevolgen op de korte termijn als de lange termijn in ogenschouw genomen. Op de korte termijn gaat de letselschadeclaim meestal over de medische zorg, inkomstenderving en de financiële consequenties tijdens de genezingsproces. Maar de opgelopen letselschade kan ook betrekking hebben op de lange termijn. . Als je niet meer het zelfde werk kan blijven doen of helemaal niet meer kunt werken, wellicht niet meer in staat bent om te studeren en je verder te ontwikkelen of fysieke of psychische beperkingen een goed leven moeilijk maken, dan heeft dit allerlei negatieve financiële gevolgen. Bij het vaststellen van letselschade vergoeding worden deze allemaal afgewogen en getoetst.

Laat je adviseren door een letselschade expert


Het goed claimen van een schadevergoeding op basis van letselschade vergt een behoorlijke mate van juridische en specialistische kennis. Voordat je overweegt om een letselschadeclaim in te dienen is het daarom aan te bevelen om een letselschade advocaat of een letselschade bureau in de arm te nemen. Zij weten precies wat de kans van slagen is van de letselschadeclaim en welke weg je moet bewandelen. Voordeel is dat een intakegesprek vooraf waarin een eerste inschatting van de kansen wordt gemaakt gratis en en je over het algemeen geen kosten vooraf hoeft te maken.

Bijpassende Informatie
- Amsterdam Hofmans Letselschade Bureau >
- Limburg Reinaerts Letselschade >
- Wat kost een advocaat? Uitleg en Informatie >

Zoekwoorden: Wat is letselschade? Claimen Letselschadevergoeding Tips Uitleg informatie