Contact


Verschil Persoonlijke Lening en Krediet

Persoonlijke lening en doorlopend krediet. Wat is het verschil?


Veel mensen lenen voor bijvoorbeeld een auto, een verbouwing of een restschuld na het verkopen hun huis. Een hypotheek kan in zulke gevallen geen uitkomst bieden omdat hetgeen waarvoor je leent geen onroerend goed is en vaak sterk in waarde kan dalen. In deze gevallen kun je verschillende soorten leningen afsluiten. De twee meest gebruikte zijn: een persoonlijke lening en een doorlopend krediet.

Persoonlijke lening


Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag dat je leent bij een bank of financiële instelling in één keer op je rekening gestort. Voordat dit bedrag gestort wordt, moet je afspraken maken met de bank over het rentepercentage en de duur van de lening. Gedurende de gehele looptijd betaal je een vast maandbedrag. Dit bedrag bestaat in het begin meer uit rente, terwijl het aan het eind van de lening bijna alleen nog uit aflossing bestaat. Vaak mag je niet zomaar meer aflossen dan het vaste maandelijkse bedrag. Je moet dan boeterente betalen omdat de bank minder rente-inkomsten krijgt dan verwacht. Het voordeel van een persoonlijke lening is dus dat je van tevoren precies weet hoeveel je iedere maand moet betalen en hoelang de looptijd is.

Doorlopend krediet


Bij een doorlopend krediet bepaal je van tevoren het maximum leenbedrag. Als de lening ingaat kun je geld opnemen wanneer je dat zelf nodig hebt, totdat het maximumbedrag is bereikt. Maandelijks moet je een afgesproken percentage van je schuld aflossen en natuurlijk rente betalen over je lening. De rente staat bij deze leenvorm niet vast en kan gedurende de lening stijgen of dalen. Bij deze vorm van geld lenen kan je dus plotseling met hogere maandlasten te maken krijgen wanneer de rente stijgt. Met deze leenvorm kun je aflossen en opnemen wanneer dat jou het beste uitkomt. Er zit ook geen einddatum aan deze lening, omdat als je maandelijks geld aflost je ook weer opnieuw bij kunt lenen tot het maximumbedrag.

Rentetarieven


Het rentepercentage voor een lening is niet alleen afhankelijk van de marktrente en de hoogte van de lening. Ook je persoonlijke omstandigheden hebben invloed op dat rentepercentage. Banken weten dat bepaalde groepen mensen vaker een betalingsachterstand hebben. Daarom krijgen deze groepen een hogere rente. Bij veel leningen vragen banken dus naar je leeftijd, je contractvorm en of je een eigen huis hebt. Op basis van deze en andere kenmerken wordt een risicoprofiel gemaakt met een bijbehorend rentepercentage.

Welke vorm is beter?


Uiteindelijk is het per situatie verschillend welke lening het beste uitkomt. Als je bijvoorbeeld leent voor een nieuwe auto heb je het geld in één keer nodig en is een persoonlijke lening de beste optie. Als je daarentegen leent voor een studie heb je iedere maand maar een relatief klein bedrag nodig, waardoor een doorlopend krediet het beste bij je past. Voor beide soorten leningen geldt: denk goed na over de consequenties van een lening. Je krijgt te maken met hogere maandlasten en geld lenen kost geld. Geld dat je ook aan andere dingen had kunnen uitgeven.

Zoekwoorden: Verschillen Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet Advies Uitleg Informatie Voordelen en Nadelen
_________________________________________________________________________________