Contact


Hout en Hooutsoorten - Advies - Gebruik - Informatie - Toepassing

HoutsoortenHOEVEEL HOUTSOORTEN ZIJN ER?
_________________________________________________________________________________

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te geven? Wat over het algemeen wel gezegd kan worden is dat hout in twee hoofdgroepen wordt in gedeeld; loofhout en naaldhout. Loofhout is afkomstig van loofbomen (bladdragende bomen) en naaldhout van naaldbomen. Daarnaast wordt er soms een indeling gemaakt op basis van het gebruik en de toepassing van de verschillende soorten hout en/of van de boom of struik waarvan het hout afkomstig is. Kortom het begrip houtsoorten kan op verschillende manieren gebruikt en toegepast worden. Onderstaand vindt u informatie over verschillende houtsoorten. De links verwijzen naar uitgebreide informatie en gegevens over de betreffende houtsoort of het genoemde begrip. Staat er een * dan verwijst dit naar de links aan de rechter bovenzijde van deze pagina.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
HOUTEN VLOER SCHOONMAKEN ADVIES EN TIPS
_________________________________________________________________________________

Bij het houten vloer schoonmaken, is het simpelste advies dat je zeer regelmatig stofzuigt en veegt. Wat namelijk vooral schadelijk is voor een houten vloer en parket is het schurende effect dat zand en ander stof en vuil kan hebben. Zeker als er veel met buitenschoenen over de houten vloer gelopen wordt en het zand en vuil niet regelmatig verwijderd worden, kunnen makkelijk krassen, kale plekken en andere beschadigingen ontstaan in de toplaag van de houten vloer. En juiste deze toplaag beschermt je houten vloer en parket tegen de inwerking van allerlei zaken die het hout kunnen aantasten. Elke kale plek, kras of andere beschadiging van de toplaag maakt de kans groter dat de houten vloer of parket onherstelbaar aangetast worden. Het regelmatig schoonmaken van de houten vloer of parket is daarom noodzakelijk. Uitgebreid advies en tips kun je via onderstaande link vinden...
_________________________________________________________________________________

...houten vloer achoonmaken advies en tips>
HOUTSOORTEN | GEBRUIK | INFORMATIE | KWALITEIT | TOEPASSING
_________________________________________________________________________________

NaaldbomenHout in de Badkamer

Wat zijn de mogelijkheden om hout in de badkamer te gebruiken?


> uitgebreide informatie


Laatste Wijziging

25 juli 2017.