Contact


Mythlogische Dieren en Wezens - Betekenis - Herkomst - Informatie - Naam - Rol - Uiterlijk

Mythologische Dieren en WezensMythologische Dieren en Wezens - Algemene Informatie
______________________________________________________________________________

Dieren spelen vaak een belangrijke symbolische rol waarbij de grens tussen dier en mens veelal onduidelijk is of er zelfs sprake is van een fantasiefiguur, een mythologisch wezen. Gedaanteverandering of -verwisseling van mythologische dieren is eerder regel dan uitzondering. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal van de bekende mythologische dieren en wezens met gegevens over de betekenis, de herkomst, de rol en het uiterlijk. Staat er achter een naam (*) dan is meer informatie te vinden via de links aan de rechterzijde van deze pagina. Staat er achter de naam (^) dan is elders op deze pagina meer informatie te vinden.
______________________________________________________________________________
Mythologische Dieren en Wezens - Overzicht
______________________________________________________________________________

AMAROK
Een reusachtige wolf uit de Inuit (Eskimo) mythologie die op iedereen jaagt die zo dom is om 's nachts alleen op jacht te gaan.

CENTAUR
Wezen uit de Griekse mythologie, half mens (hoofd en bovenlichaam) en half paard (lichaam zonder hoofd). In de meeste gevallen beschikt de Centaur over een wapen in de vorm van een boog en soms een knuppel.

CHINESE DRAAK
Draak uit de Chinese mythologie. Het is een van de vier hemelse dieren en is de brenger van geluk. De Chinese Draak heeft geen vleugels en suwt geen vuur. Het zijn goedaardige dieren die worden gekenmerkt als behulpzaam, gastvrij, vriendelijk en wijs. De Chinese Draak is de God van het water. Elke put of waterpunt heeft zijn eigen Goddelijke Draak. De Chinese Draak wordt vaak gebruikt als het mannelijke symbool tijdens een Chinees huwelijk. Het vrouwelijke symbool is de Chinese Feniks.

CHINESE EENHOORN (KI-LIN)
Ki-Li is een van de vier Hemelse dieren uit de Chinese mythologie waarin zowel het mannelijke (= Ki)als het vrouwelijke (= Lin) zijn terug te vinden. De Chinese Eenhoorn is een goedaardig wezen dat niet op insecten trapt en zelfs geen levend gras eet en heerst over alle 360 dieren van de aarde (behalve de vogels). Het uiterlijk bestaat uit een lange hoorn op zijn kop, het lichaam van een hert, paardenhoeven en een ossenstaart. En zijn lijf heeft de vijf heilige kleuren blauw, geel, rood, wit en zwart die symbool staan voor de hoofddeugden. Geboren in het centrum (hart) van de aarde leeft Ki-Lin achter de wolken en komt alleen te voorschijn bij geboortes en andere belangrijke gebeurtenissen. Zwangere Chinese vrouwen hangen vaak een tekening van Ki-Lin op om een geode bevalling te krijgen.

CHINESE FENIKS (FENG HUANG)
Het is een van de vier Hemelse dieren uit de Chinese mythologie waarin het mannelijke (= Feng)als het vrouwelijke (= Huang) zijn terug te vinden. De veren van de Chinese Feniks hebben de vijf heilige kleuren blauw, geel, rood, wit en zwart die symbool staan voor de hoofddeugden. De Feniks is volgens de mythe geboren uit de zon, is keizer van de vogels en leeft in het Land der Onsterfelijken dat hij alleen verlaat om voorspeod aan te konidgen als er een wijze en goede keizer geboren wordt. De Feng Huang wordt vaak gebruikt als het vrouwelijke symbool tijdens een Chinees huwelijk. Het mannelijke symbool is de Chinese Draak.

DRAAK
In veel mythologieën speelt de draak rol. Het is een reptielachtig wezen veelal afgeleid van de slang dat meestal kan vliegen en vuur spuwen. Alhoewel de Chinese Draak geen vleugels heeft en geen vuur spuwt. In de Europese mythologie is de draak vaak een monster terwijl de Chinese draak goedaardig is. In verschillende culturen en mythologieën heeft de draak een andere betekenis. In de Europese mythologie is de draak vaak een monster en verbeelding van het kwaad. Terwijl de draak buiten Europa, zoals bijvoorbeeld de Chinese draak goedaardig is en geluk brengt en bescherming biedt.

EENHOORN
Een mythologisch dier dat sterk op een paard lijkt met op het hoofd een lange, meestal spiraalvormig gedraaide, hoorn. Verder zijn de geitensik, gespleten hoeven en de leeuwenstaart over het algemeen een belangrijk kenmerk. De eenhoorn komt voor in veel culturen en mythologieën. De oorsprong ligt vermoedelijk in de Aziatische mythologie (China en India). Ook verhalen in de Bijbel komt de eenhoorn voor. Aan de hoorn worden grote magische krachten toegedicht met een medicinale en sexuele werking.

GAROEDA (GARUDA)
Hindoeïstische mythologisch wezen, half adelaar en half mens die als rijdier van de God Vishnoe dient. Ook in een Boeddhistisch komt Garoeda voor.

GRIFFIOEN
Symboliseert de heerschappij over de aarde en de lucht. Eeb griffioen is opgebouwd uit het lichaam van een leeuw (voor de aarde), de kop en vleugels van een adelaar (de lucht), een hanekam met een soort van vissenschubben en de oren van een paard.

HELLEHOND (KARDOES)
Veel mythologieën kennen de Hellehond (Helhond). Zoals de naam al verondersteld is er vaak een verband met de Onderwereld. Voorbeelden hiervan zijn Cerberus^ uit de Griekse en Garmr^ uit de Noordse mythologie. Ook zijn er nogal wat Nederlandse volksverhalen waarin de hellehond een belangrijke, meestal negatieve, rol speelt.

HARPIJ (HARPYIA)
Griekse mythologische roofvogel. Het betreft de drie dochters (Aëllo, Kelaino en Okypete) van Elektra en Thaumas meestal afgebeeld als een roofvogel met scherpe klauwen en het hoofd van een oude vrouw en soms een gedeelte van het lichaam. Oorspronkelijk waren het mooie vrouwen met vleugels die in de tijd veranderde in Harpijen.

HYDRA
De Hydra van Lerna is een draak- of slangachtig wezen met vele koppen uit de Griekse mythologie. De Hydra woonde in het meer van Lerna en was de dochter van Echidna en Typhon. Herakles versloeg Hydra als een van de opdrachten in zijn Twaalf Werken.

KAPPA
Watermonsters uit de Japanse mythologie behoren tot de Yokai. Meestal een mensachtig wezen dat zo groot is als een kind. Het heeft een snavelachtige bek, kikker- of schildpaddenhuid en soms een schildpadschild op de rug. Op de kop is het belangrijkste kenmerk te vinden, een holte die met water gevuld is en waaraan kracht wordt ontleend. Verdwijnt het water uit de holte dan neemt de kracht navenant af en kan de Kappa zelfs sterven. Kappa zijn wezen die de mens lastig vallen met onbehouwen gedrag en diefstal. Soms ontvoeren ze zelfs kinderen. Ze leven in en rond rivieren en vijvers.

KERBEROS (CERBERUS)
Afkomstig uit de Griekse Mythologie. De Kerberos is een hond met drie koppen die bewaker is van de onderwereld. Cerberus is de Latijnse naam.

KRAKEN
Inktvis achtig dier van enorme, gigantische afmetingen uit de Noordse mythologie, waar het een andere naam had. Naast de Noordse mythologie bevatten ook sommige verhalen van Noord-Amerikaanse volken mythes waarin Kraken een rols spelen. Kraken zijn zo groot dat ze complete zeilschepen kunnen verzwelgen. De oorsprong van de Kraken waarschijnlijk te vinden in aangespoelde reuzeninkvissen die meters groot konden zijn met armen tot ruim over de tien meter.

MIDGAARDSLANG (JORMUNGANDR)
Een oerslang van enorme afmetingen en het gevaarlijkste monster uit de Noordse mythologie. Hij is een kind van Loki en Angrboða. De afmetingen van Midgaardsland zijn zo enorm dat hij als een riem rond Midgard (= de Wereld) lig. Als hij kwaad wordt en beweegt dan ontstaan aardbevingen. Hij is de broer van Fenrir (een soort van hellehond of wolf) en Hel (Godin van de Onderwereld).

NAGA
Draak- of slangachtig dier uit het boeddhisme en het hindoeïsme. De oorsprong van de mythe van de Naga ligt in India en verspreidde zich richting China. Meestal heeft de Naga het uiterlijk van de Oerslang maar bezit de mogelijkheid te veranderen in een draak, mens of een combinatie van beiden. Het zijn (letterlijk) licht onvlambare wezens waarvan de adem en blik dodelijk kunnen zijn. Toch kunnen Naga's zowel goed- als kwaadaardig zijn.

NANOEK (NANOOK)
Mytholigische IJsbeer van de Inuit en meester van alle beren. Vooral voor de jacht was Nanoek belangrijk en werd door jagers aanbeden om voorspoed bij de jacht te verkrijgen. Nanoek werd gezien als bijna menselijk. Volgens de legendes werd een jager die een gedode ijsbeer goed behandelde beloond met meegaandheid van andere ijsberen waarop hij joeg. Dit kwam doordat de gedode ijsbeer dit aan zijn soortgenoten vertelde en zij dan graag door deze jager gedood zouden willen worden.

OERSLANG
Meestal een teken van vruchtbaarheid, regeneratie en kracht. Vaak is de oerslang verbonden met de Moedergodin* en meestal een vrouwelijke vorm.

OUROBOROS
Het woord stamt uit het Grieks en betekent staart-eter. Meestal een slang die in zijn eigen staart bijt en een (eeuwige) cirkel vormt. Het symbool is in veel culturen terug te vinden. Vaak als symbool van de eeuwigheid, terugkerende seizoen en eenheid.

PEGASUS
Het majestueuze gevleugelde paard uit de Griekse mythologie, ontsproten uit het bloed van Medusa toen zij gedood werd door Perseus en onstaan door haar liefde voor Poseidon.

SATYR (SATER)
Bosgeest uit de Griekse mythologie. De satyr staat symbool voor Vervoering en Wellust. Het is een menselijk wezen met bokkenoren, -staart en vaak ook -opten en een penis in erectie. Ze zij zwaar behaard en dragen een baard. Vaak hebben ze een soort van magische fluit bij zich. Ze zijn dol op wijn, verleiden Nimfen en Efeben en behoren tot het gevold van Dionysos. Bekende Satyrs zijn Aristaios en Marsyas. Ze hebben sterke gelijkenis met de Silenen.

SILENE
Figuur uit de Griekse mythologie. De Selene staat symbool voor Vervoering en Wellust en is half man, half paard. Hun belangrijkste bezigheid was het veroveren van en vrijen met nimfen. Ze hebben sterke gelijkenis met de Satyrs.

SLEIPNIR
Het achtbenige paard uit de Noordse mythologie. Hij is de snelste en sterkste hengst ter wereld en een kind van Loki en Svadilfari^. Hij wordt het paard van de God Odin.

SVADILFARI
Het reuzenpaard uit de Noordse mythologie met een werkkracht als geen ander. Samen met Loki (in de gedaante van een merrie) kreeg hij Sleipnir^ als zoon.

TENGU
Half mens, half vogel uit de Japanse mythologie, woonachtig in de bomen in bergachtige omgeving. Tengu's worden van oorsprong gezien als kwaadaardige wezens die mensen (met name monniken) van het slechte pad af en oorlog en tegenspoed brengen. Het zijn goede vechters. Vanaf de 17e eeuw werd de Tengu meer poritieve krachten toegedicht en verandere in een beschermgeest, zij het met een scherp en ondeugend randje.

TRITON
Zeegod uit de Griekse mythologie in de vorm van een reusachtige meerman, zo zwaar dat als hij zich omdraaide schepen in nood konde geraken. Zijn vader is Poseidon en vader van Pallas.

ZIZ
Reusachtige vogel uit de Joodse mythologie. Met zijn vleugels uitgespreid verduisterd hij de de zon, houdt hij de storm uit het zuid tegen en staand in het midden van de oceaan komt het water slechts tot zijn knieen. Soms wordt hij gezien als de Koning van de vogels.
______________________________________________________________________________