Contact


Mythologie uit Finland - Pantheon van Goden en Godinnen - Kalevala - Informatie - Verhalen

Finse Mythologie



Finse Mythologie - Informatie en Gegevens
______________________________________________________________________________

In Kalevala is voor het eerst de Finse mytholgie te boek gesteld in 1835. Elias Lönnrot verzamelde de verhalen en maakte hiervan een boek dat nu geldt als het Finse nationale epos. Voor die tijd werden de verhalen uit de Finse mythologie mondeling doorgegeven. De mythologie van de Finnen kan terug herleid worden tot de Steentijd en heeft een sterk animistisch karakter (= alles heeft een ziel, zowel mensen, dieren als planten maar ook zaken als stenen, bergen, natuurfenomenen en objecten) waarbij zeer waar schijnlijk sjamanen een belangrijke rol speelden. De Finse mythologie en met name Kalevala was een zeer belangrijke inspiratie voor de beweging van nationaal Fins bewustzijn in de tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw. Deze beweging heeft grote kunstenaars voortgebracht waarvan de componist Jean Sibelius en de schilder Akseli Gallen-Kallela.
______________________________________________________________________________
Finse Mythologische Goden Godinnen en Helden
______________________________________________________________________________

ILMARINEN
Seppo Ilmarinen is de belangrijkste ambachtsman, smid, in Kalevala en de Finse mythologie. Hij is de man die het hemelgewelf en de heilige Sampo heeft gemaakt. Oorspronkelijk was hij in de verhalen vermoedelijk de God van het Hemelgewelf (De vertaling van het Finse woord 'ilma' is lucht).

KULLERVO
Kullervo, zoon van Kalervo, is de enige tragische 'held' in Kalevala en de Finse mythologie. Niets blijft hem bespaart. Hij wordt na een zware jeugd verkocht als zijn slaaf van Ilmarinen^ Untamo die zijn eigen stam grotendeels heeft uitgemoord, de vrouw van Ilmarinen schept er genoegen in hem te laten lijden. Uiteindelijk weet hij te vluchten en vindt zijn familie levend terug met uitzondering van zijn zuster waarvan gedacht wordt dat ze dood is. Uiteindelijk ontmoet Kullervo een bedelaarsmeisje dat hij verleidt. Dit blijkt zijn verloren gewaande zuster te zijn en als ze erachter komt pleegt ze zelfmoord. Als reactie zit Kullervo op wraak op Untamo. Waar zijn familie hem tevergeefs vanaf tracht te houden. Uiteindelijk verhardt hij verder en krijgt van Ukko een magisch zwaard waarmee Untamo en zijn stam uitmoordt. Bij thuiskomst treft hij ook zijn familie vermoord aan. De geest van zijn moeder lijdt hem naar de bosnymphen. Daar vindt hij het dode lichaam zijn zus die zelfmoord heeft gepleegd. Als reactie hierop vraagt hij aan zijn zwaard zelfmoord te mogen plegen. Het zwaard heeft hier geen enkel probleem mee en maakt het niet uit wie er mee gedood wordt, als er maar gedood wordt. Kullervo stort zich op het zwaard en sterft.

LEMMINKÄINEN
Een van de belangrijkste helden in Kalevala waar hij een van oorlogsheld is die een samensmelting is van meerdere helden en figuren uit de Finse mythologie. In de oorspronkelijke verhalen en mythologie was Lemminkäinen een soort van sjamaan.

LOUHI
Koningin van het land Pohjola. Ze is de belangrijkste tegenstrever van Väinämöinen^ is de strijd om de heilige Sampo. Ze heeft een aantal mooie dochters die zowel Ilmarinen^ als Lemminkäinen^ voor zicht proberen te winnen.

VÄINÄMÖINEN
Väinämöinen is de hoofdfiguur in Kalevala en een zeer belangrijke held in de Finse mythologie. Oorsponkelijk werd Väinämöinen gezien als de God van Liederen en Poëzie. In Kalevala wordt hij meer geportretteerd als een wijze oude man met een magische stem. Zie ook de afbeelding aan de rechterzijde.
______________________________________________________________________________








Afbeeldingen

1. Väinämöinen met zwaard verdedigd de Sampo tegen Louhi.
Schilderij van Akseli Gallen-Kallela (1896)


Laatste Wijziging

7 februari 2014.