Contact


Mythologie - Informatie Overizicht - Mythologische Figuren Goden Legendes Sprookjes Verhalen en Wezens

Mythologie - Informatie OverzichtOorsprong en Betekenis van de Mythologie
______________________________________________________________________________

Het woord mythologie kent de oorsprong in het Oudgrieks. De woorden mythos en logos waarvan mythologie is afgeleid betekenen respectievelijk 'het gezegde' en 'woord' of 'wetmatigheid'. Mythologie wordt gebruikt voor het aanduiden van verhalen die de realiteit overstijgen en vaak 'waarheden en wetmatigheden' van een cultuur aanduiden. Hiermee wordt het bestaan van de mens vaak geduid en krijgt een reden. Symboliek, beeldspraak en overdrijving zijn unversele kenmerken van mythen. Over de hele wereld en in alle culturen zijn mythen te vinden. Vaak gaan deze over dezelfde onderwerpen zoals:
mythen over de schepping van de wereld en mensheid;

mythen over de ondergang van de wereld en mensheid die soms weer gekoppeld zijn aan herrijzenis of overgang in een ander tijdperk;

mythen waarin verklaard wordt hoe iets ontstaat, een bepaalde naam heeft gekregen, welke functie een gebruik heeft;

mythen over helden, de heldendaden en de betekenis ervan.
______________________________________________________________________________
Mythologische Dieren en Wezens
______________________________________________________________________________

Dieren spelen vaak een belangrijke symbolische rol waarbij de grens tussen dier en mens veelal onduidelijk is of er zelfs sprake is van een fantasiefiguur, een mythologisch wezen...
______________________________________________________________________________
lees verder »
Mythologische Plaatsen Landen en Streken
______________________________________________________________________________

Mythologische plaatsen, landen, streken en steden spelen vaak een belangrijke symbolische rol mythes, religies en volksgeloof.
______________________________________________________________________________
lees verder »
Finse Mythologie
______________________________________________________________________________

In Kalevala is voor het eerst de Finse mytholgie te boek gesteld in 1835. Elias Lönnrot verzamelde de verhalen en maakte hiervan een boek dat nu geldt als het Finse nationale epos. Voor die tijd werden de verhalen uit de Finse mythologie mondeling doorgegeven...
______________________________________________________________________________
lees verder »