Contact


Broedvogels in Nederland - Nederlandse Vogelsoorten - Gegevens en Informatie

Broedvogels in Nederland

Lijst met Informatie over Broedvogels in Nederland
______________________________________________________________

Welke vogels komen er voor in Nederland? Wat zijn de Nederlandse broedvogels en trekvogels? Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de vogels en vogelsoorten in Nederland inclusief gegevens over het voorkomen en broedsucces. De links op de pagina verwijzen naar extra en meer informatie. De soorten zijn alfabetisch op naam ingedeeld. Als er achter de naam (*) dan is er via de links aan de rechterzijde van de pagina uitgebreide informatie te vinden. Met het begrip 'broedgeval' wordt bedoeld dat er op zijn minst een territorium tot stand is gekomen. Dit wil niet zeggen dat er ook werkelijk gebroed is.
______________________________________________________________
Roofvogelsoorten in Nederland >
Broedvogels in Nederland A - D
______________________________________________________________

AALSCHOLVER
Naam: Phalacrocorax carbo
Broedgevallen: 23.750 - 24.750 (2010)
______________________________________________________________

APPELVINK
Naam: Coccothraustes coccothraustes
Broedgevallen: 8.000 - 10.000 (2000)
______________________________________________________________

BAARDMAN
Naam: Panurus biarmicus
Broedgevallen: 1.200 - 2.000 (2000)
______________________________________________________________

BARMSIJSJE
Naam: Carduelis cabaret
Broedgevallen: 200 - 300 (2000)
______________________________________________________________

BERGEEND
Naam: Tadorna tadorna
Broedgevallen: 5.000 - 8.000 (2000)
______________________________________________________________

BIJENETER
Naam: Merops apaister
Broedgevallen: 5 (2010)
Bijzonderheden: Hoogste aantal broedparen ooit in 2010
______________________________________________________________

BLAUWBORST
Naam: Luscinia svecica
Broedgevallen: 9.000 - 11.000 (2000)
______________________________________________________________

BLAUWE KIEKENDIEF
Naam: Circus cyaneus
Broedgevallen: 25 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

BLAUWE REIGER
Naam: Ardea cinerea
Broedgevallen: 10.000 - 11.600 (2010)
______________________________________________________________

BOERENZWALUW
Naam: Hirundo rustica
Broedgevallen: 100.000 - 200.000 (2000)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

BONTBEKPLEVIER
Naam: Chadriunus hiaticula
Broedgevallen: 430 - 480 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

BONTE KRAAI
Naam: Corvus cornix
Broedgevallen: 3 (2010)
______________________________________________________________

BOOMKLEVER
Naam: Sitta europaea
Broedgevallen: 16.000 - 20.000 (2000)
______________________________________________________________

BOOMLEEUWERIK
Naam: Lullula arborea
Broedgevallen: 5.000 - 6.000 (2000)
______________________________________________________________

BOOMPIEPER
Naam: Anthus trivialis
Broedgevallen: 35.000 - 45.000 (2000)
______________________________________________________________

BOOMVALK
Naam: Falco subbuteo
Broedgevallen: 750 - 1.000 (2000)
______________________________________________________________

BOSRIETZANGER
Naam: Acrocephalus palustris
Broedgevallen: 70.000 - 110.000 (2000)
______________________________________________________________

BOSUIL
Naam: Strix aluco
Broedgevallen: 4.500 - 5.500 (2000)
______________________________________________________________

BRAAMSLUIPER
Naam: Sylvia curruca
Broedgevallen: 13.000 - 20.000 (2000)
______________________________________________________________

BUIDELMEES
Naam: Remiz pendulinus
Broedgevallen: 75 - 95 (2010)
______________________________________________________________

BRILDUIKER
Naam: Bucephala clangula
Broedgevallen: ca. 3 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
Bijzonderheden: Vooral wintergast
______________________________________________________________

BRUINE KIEKENDIEF
Naam: Circus aeruginosus
Broedgevallen: 1.150 - 1.250 (2010)
______________________________________________________________

BUIZERD
Naam: Buteo buteo
Broedgevallen: 8.000 - 10.000 (2000)
______________________________________________________________

CETTI'S ZANGER
Naam: Cettia cetti
Broedgevallen: 450 - 600 (2010)
______________________________________________________________

DODAARS
Naam: Tachybaptus ruficollis
Broedgevallen: 1.800 - 2.500 (2000)
______________________________________________________________

DRAAIHALS
Naam: Jynx torquilla
Broedgevallen: 30 - 50 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

DWERGMEEUW
Naam: Hydrocoloeus minutus
Broedgevallen: 2
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

DWERGSTERN
Naam: Sternula albifrons
Broedgevallen: 560 - 590
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

DWERGOORUIL
Naam: Otus scops
Broedgevallen:
Waargenomen: 1 (2010) 1 (2008) 1 (1998)
Bijzonderheden: Dwaalgast
______________________________________________________________
Broedvogels in Nederland E - G
______________________________________________________________

EIDER
Naam: Somateria mollissima
Broedgevallen: 4.400 - 4.800 (2010)
______________________________________________________________

EKSTER
Naam: Pica pica
Broedgevallen: 40.000 - 60.000 (2000)
______________________________________________________________

ENGELSE KWIKSTAART
Naam: Motacilla flavissima
Broedgevallen: 12 (2010)
______________________________________________________________

EUROPESE KANARIE
Naam: Serinus serinus
Broedgevallen: 48 (2010) waarschijnlijk meer broedgevallen
______________________________________________________________

FITIS
Naam: Phylloscopus trochilus
Broedgevallen: 450.000 - 500.000 (2000)
______________________________________________________________

FLUITER
Naam: Phylloscopus sibilatrix
Broedgevallen: 2.000 - 3.500 (2000)
______________________________________________________________

GEELGORS
Naam: Ameberiza citrinella
Broedgevallen: 22.000 - 28.000 (2000)
______________________________________________________________

GEELPOOTMEEUW
Naam: Larus michahellis
Broedgevallen: 6 (2010)
Bijzonderheden: Het aantal broedparen is waarschijnlijk hoger
______________________________________________________________

GEKRAAGDE ROODSTAART
Naam: Phoenicurus phoenicurus
Broedgevallen:
______________________________________________________________

GELE KWIKSTAART
Naam: Motacilla flava
Broedgevallen: 40.000 - 50.000 (2000)
______________________________________________________________

GEOORDE FUUT
Naam: Podiceps nigricollis
Broedgevallen: 350 - 420 (2010)
______________________________________________________________

GIERZWALUW
Naam: Apus apus
Broedgevallen: 30.000 - 60.000 (2000)
______________________________________________________________

GLANSKOP
Naam: Parus palustris
Broedgevallen: 12.000 - 15.000 (2000)
______________________________________________________________

GOUDHAANTJE
Naam: Regulus regulus
Broedgevallen: 40.000 - 50.000 (2000)
______________________________________________________________

GOUDVINK
Naam: Pyrrhula pyrrhula
Broedgevallen: 7.000 - 9.000 (2000)
______________________________________________________________

GRASMUS
Naam: Sylvia communis
Broedgevallen: 130.000 - 150.000 (2000)
______________________________________________________________

GRASPIEPER
Naam: Anthus pratensis
Broedgevallen: 70.000 - 80.000 (2000)
______________________________________________________________

GRASZANGER
Naam: Cisticola juncidis
Broedgevallen: 20 - 40 (2010)
______________________________________________________________

GRAUWE GANS
Naam: Anser anser
Broedgevallen: 8.000 - 9.000 (2000)
______________________________________________________________

GRAUWE GORS
Naam: Emberiza calandra
Broedgevallen: 2 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

GRAUWE KIEKENDIEF
Naam: Cirucs pygargus
Broedgevallen: 52
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

GRAUWE KLAUWIER
Naam: Lanius collurio
Broedgevallen: 350 - 450 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

GRAUWE VLIEGENVANGER
Naam: Muscicapa striata
Broedgevallen: 20.000 - 30.000 (2000)
______________________________________________________________

GROENE SPECHT
Naam: Picus viridis
Broedgevallen: 4.500 - 5.500 (2000)
______________________________________________________________

GROENLING
Naam: Chloris chloris
Broedgevallen: 50.000 - 100.000 (2000)
______________________________________________________________

GROTE AALSCHOLVER
Naam: Phalacrocorax carbo carbo
Broedgevallen: Onbekend, maar mogelijk (2010)
______________________________________________________________

GROTE BONTE SPECHT
Naam: Dendrocopos major
Broedgevallen: 55.000 - 65.000 (2000)
______________________________________________________________

GROTE GELE KWIKSTAART
Naam: Motacilla cinerea
Broedgevallen: 260 - 320
______________________________________________________________

GROTE KAREKIET
Naam: Acrocephalus arundinaceus
Broedgevallen: 150 - 180
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

GROTE LIJSTER
Naam: Turdus viscivorus
Broedgevallen: 13.000 - 17.000 (2000)
______________________________________________________________

GROTE MANTELMEEUW
Naam: Larus marinus
Broedgevallen: 40 - 46 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

GROTE STERN
Naam: Sterna sandvicensis
Broedgevallen: 17.450 - 17.650 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

GROTE ZILVERREIGER
Naam: Casmerodius albus
Broedgevallen: 156 - 160 (2010
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

GRUTTO
Naam: Limosa limosa
Broedgevallen: 45.000 - 50.000 (2000)
______________________________________________________________
Broedvogels in Nederland H - K
______________________________________________________________

HALSBANDPARKIET
Naam: Psittacula krameri
Broedgevallen:
Uit gevangenschap ontsnapte exemplaren zijn gaan broeden in het wild. Het aantal waargenomen exemplaren bedroeg in 2010 ruim 2.500.
______________________________________________________________

HAVIK
Naam: Accipiter gentilis
Broedgevallen: 1.800 - 2.000 (2000)
______________________________________________________________

HEILIGE IBIS
Naam: Threskiornis aethiopicus
Broedgevallen: 0 - 1 (2010)
De vogels die in Nederland voorkomen hebben zich vanuit gevangenschap in het wild gevestigd.
______________________________________________________________

HEGGENMUS
Naam: Prunella modularis
Broedgevallen: 200.000 - 250.000 (2000)
______________________________________________________________

HOLENDUIF
Naam: Columba oenas
Broedgevallen: 50.000 - 70.000 (2000)
______________________________________________________________

HOP
Naam: Upupa epops
Broedgevallen: 0 (2010) 1 (2001)
______________________________________________________________

HOUTDUIF
Naam: Columba palumbus
Broedgevallen: 400.000 - 500.000 (2000)
______________________________________________________________

HOUTSNIP
Naam: Scolupax rusticola
Broedgevallen: 2.000 - 3.000 (2000)
______________________________________________________________

HUISKRAAI
Naam: Corvus splendens
Broedgevallen: 6 (2010)
______________________________________________________________

HUISMUS
Naam: Passer domesticus
Broedgevallen: 500.000 - 1.000.000 (2000)
______________________________________________________________

HUISZWALUW
Naam: Delichon urbicum
Broedgevallen: 60.000 - 150.000 (2000)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

IBERISCHE TJIFTJAF
Naam: Phylloccopus ibericus
Broedgevallen: 3 (2010)
______________________________________________________________

IJSVOGEL
Naam: Alcedo atthis
Broedgevallen: 320 - 380 (2010)
______________________________________________________________

KAUW
Naam: Corvus monedula
Broedgevallen: 180.000 - 220.000 (2000)
______________________________________________________________

KEMPHAAN
Naam: Philomachus pugnax
Broedgevallen: 25 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

KERKUIL
Naam: Tyto alba
Broedgevallen: 2.300 - .2500 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

KIEVIT
Naam: Vanellus vanellus
Broedgevallen: 200.000 - 300.000 (2000)
______________________________________________________________

KLEIN WATERHOEN
Naam: Porzana parva
Broedgevallen: mogelijk (2010)
Bijzonderheden: Laatste zekere broedgeval in 1951
______________________________________________________________

KLEINE MANTELMEEUW
Naam: Larus fuscus
Broedgevallen: 108.000 - 117.000 (2010)
______________________________________________________________

KLEINE PLEVIER
Naam: Charadrius dubius
Broedgevallen: 750 - 800 (2010)
______________________________________________________________

KLEINE ZILVERREIGER
Naam: Egretta garzetta
Broedgevallen: 35 - 45 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

KLEINST WATERHOEN
Naam: Porzana pusilla
Broedgevallen: 2 (2010)
Rode lijst: Verdwenen uit Nederland
______________________________________________________________

KLUUT
Naam: Recurvorostra avosetta
Broedgevallen: 4.400 - 4.800 (2010)
______________________________________________________________

KNEU
Naam: Carduelis cannabina
Brioedgevallen: 40.000 - 50.000 (2000)
______________________________________________________________

KNOBBELZWAAN
Naam: Cygnus olor
Broedgevallen: 5.500 - 6.500 (2000)
______________________________________________________________

KOEKOEK
Naam: Curculus canorus
Broedgevallen: 6.000 - 8.000 (2000)
______________________________________________________________

KOKMEEUW
Naam: Chroicocephalus ridibundus
Broedgevallen: 116.000 - 123.500 (2010)
______________________________________________________________

KOOLMEES
Naam: Parus major
Broedgevallen: 500.000 - 600.000 (2000)
______________________________________________________________

KORHOEN
Naam: Tetrao tetrix
Broedgevallen: 7 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

KORTSNAVELBOOMKRUIPER
Naam: Certhia familiaris
Broedgevallen: 140 - 200 (2010)
______________________________________________________________

KRAANVOGEL*
Naam: Grus grus
Broedgevallen: 3 (2010)
______________________________________________________________

KRAKEEND
Naam: Mareca strepera
Broedgevallen: 6.000 - 7.000 (2000)
______________________________________________________________

KRAMSVOGEL
Naam: Turdus pilaris
Broedgevallen: 17 (2010)
Bijzonderheden: Wintergast
______________________________________________________________

KREKELRIETZANGER
Naam: Locustella fluviatilis
Broedgeval: 1 (2010)
Waarnemingen: 3 (2010)
Bijzonderheden: Broedgeval in 2010 moet nog bevestigd worden
______________________________________________________________

KROONEEND
Naam: Netta rufina
Broedgevallen: 420 - 480 (2010)
______________________________________________________________

KRUISBEK
Naam: Loxia curvirostra
Broedgevallen: 75 - 100 (2000)
______________________________________________________________

KUIFEEND
Naam: Aythya fuligula
Broedgevallen: 14.000 - 18.000 (2000)
______________________________________________________________

KUIFLEEUWERIK
Naam: Galerida cristata
Broedgevallen: 3 (2010) 9 (2009)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

KUIFMEES
Naam: Parus cristatus
Broedgevallen: 20.000 - 30.000 (2000)
______________________________________________________________

KWAK
Naam: Nycticorax nycticorax
Broedgevallen: 25 - 35 (2010)
Rode lijst: Verdwenen uit Nederland
De broedparen werden waargenomen bij de direntuinen Artis, Avifauna en Blijdorp waar een aantal vrijvliegende paren succesvol broedden.
______________________________________________________________

KWARTEL
Naam: Coturnix coturnix
Broedgevallen: 2.000 - 6.500 (2000)
______________________________________________________________

KWARTELKONING
Naam: Crex crex
Broedgevallen: 65 - 80 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________
Broedvogels in Nederland L - R
______________________________________________________________

LEPELAAR
Naam: Platalea leucorodia
Broedgevallen: 2.525 - 2.550 (2010)
______________________________________________________________

MATKOP
Naam: Parus montanus
Broedgevallen: 20.000 - 30.000 (2000)
______________________________________________________________

MEERKOET
Naam: Fulica atra
Broedgevallen: 130.000 - 180.000 (2000)
______________________________________________________________

MEREL
Naam: Turdus merula
Broedgevallen: 900.000 - 1.200.000 (2000)
Bijzonderheden: Een van de talrijkste broedvogels van Nederland
______________________________________________________________

MIDDELSTE BONTE SPECHT
Naam: Dendrocopus medius
Broedgevallen: 240 - 290 (2010)
______________________________________________________________

MIDDELSTE ZAAGBEK
Naam: Mergus serrator
Broedgevallen: 70 - 100 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

NACHTEGAAL
Naam: Luscinia megarphynchos
Broedgevallen: 6.500 -7.500 (2000)
______________________________________________________________

NACHTZWALUW
Naam: Caprimulgus europaeus
Broedgevallen: onbekend
Waarnemingen: 897 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

NONNETJE
Naam: Mergellus albellus
Broedgevallen: 1 (2010)
Bijzonderheden: Wintergast
______________________________________________________________

NOORDSE KAUW
Naam: Corvus monedula menodula
Broedgevallen: 1 (2010)
______________________________________________________________

NOORDSE NACHTEGAAL
Naam: Luscinia luscinia
Broedgevallen: 2 (2010)
______________________________________________________________

NOORDSE STERN
Naam: Sterna paradisaea
Broedgevallen: 1.040 - 1.160 (2010)
______________________________________________________________

OEHOE
Naam: Bubo bubo
Broedgevallen: 8 (2010)
______________________________________________________________

OEVERLOPER
Naam: Actitis hypoleucos
Broedgevallen: 10 (2010) meer broedgevallen mogelijk
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

OEVERZWALUW
Naam: Riparia riparia
Broedgevallen: 28.000 - 32.500 (2010)
______________________________________________________________

OOIEVAAR
Naam: Ciconia ciconia
Broedgevallen: 770 - 810 (2010)
______________________________________________________________

ORPHEUSSPOTVOGEL
Naam: Hippolais polyglotta
Broedgevallen: 4 (2010)
______________________________________________________________

ORTOLAAN
Naam: Emberiza hortulana
Broedgevallen: 0 - 2 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

PAAPJE
Naam: Saxicola rubetra
Broedgevallen: 275 - 450 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

PATRIJS
Naam: Perdix perdix
Broedgevallen: 9.000 - 13.000 (2000)
______________________________________________________________

PIJLSTAART
Naam: Anas acuta
Broedgevallen: 5 - 10 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

PIMPELMEES
Naam: Parus caeruleus
Broedgevallen: 275.000 -325.000 (2000)
______________________________________________________________

PORSELEINHOEN
Naam: Porzana porzana
Broedgevallen: 103 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

PURPERREIGER
Naam: Ardea purpurea
Broedgevallen: 740 - 770 (2010
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

PUTTER
Naam: Carduelis carduelis
Broedgevallen: 15.000 - 20.000 (2000)
______________________________________________________________

RAAF
Naam: Corvus corax
Broedgevallen: 75 - 95 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

RANSUIL
Naam: Asio lous
Broedgevallen: 5.000 - 6.000 (2000)
______________________________________________________________

RIETGORS
Naam: Emberiza schoenicius
Broedgevallen: 70.000 - 100.000 (2000)
______________________________________________________________

RIETZANGER
Naam: Acrocephalus schoenobaebus
Broedgevallen: 20.000 - 25.000 (2000)
______________________________________________________________

RINGMUS
Naam: Passer montanus
Broedgevallen: 50.000 - 150.000 (2000)
______________________________________________________________

RODE WOUW
Naam: Milvus milvus
Broedgevallen: 1 (2010)
Bijzonderheden: Incidentele broedvogel in Nederland
______________________________________________________________

ROEK
Naam: Corvus frugilegus
Broedgevallen: 53.000 - 56.500 (2010)
______________________________________________________________

ROERDOMP
Naam: Botaurus sellarts
Broedgevallen: 250 - 300 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

ROODBORSTJE
Naam: Erithacus rubecula
Broedgevallen: 350.000 - 450.000 (2000)
______________________________________________________________

ROODBORSTTAPUIT
Naam: Saxicola rubicola
Broedgevallen: 6.500 - 7.000 (2000)
______________________________________________________________

ROODHALSFUUT
Naam: Podiceps grisegena
Broedgevallen: 9 - 11 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

ROODMUS
Naam: Carpadacus erythrinus
Broedgevallen: 7 (2010)
______________________________________________________________

ROSSE STEKELSTAART
Naam: Oxyura jamaicensis
Broedgevallen: 15 - 20 (2010)
______________________________________________________________

ROUWKWIKSTAART
Naam: Motacilla yarrellii
Broedgevallen: 9 (2010)
Bijzonderheden: Aantal broedparen in 2010 vermoedelijk hoger
______________________________________________________________

RUIGPOOTUIL
Naam: Aegolius funereus
Broedgevallen: 0 (2010) 2 (2009) 2 (2008)
Waarneming: 2010 (3)
______________________________________________________________
Broedvogels in Nederland S - Z
______________________________________________________________

SCHOLEKSTER
Naam: Haematopus ostralegus
Broedgevallen: 80.000 - 130.000 (2000)
______________________________________________________________

SIJS
Naam: Carduelis spinus
Broedgevallen: 500 - 1.200 (2000)
______________________________________________________________

SLECHTVALK
Naam: Falco peregrinus
Broedgevallen: 90 - 100 (2010)
Rode lijst: Gevoelig
______________________________________________________________

SLOBEEND
Naam: Anas clyptata
Broedgevallen: 8.000 - 9.000 (2000)
______________________________________________________________

SMIENT
Naam: Anas penelope
Broedgevallen: 20 - 40 (2010)
Bijzonderheden: Wintergast
______________________________________________________________

SNOR
Naam: Locustella luscinioides
Broedgevallen: 1.700 - 2.100 (2000)
______________________________________________________________

SPERWER
Naam: Accipiter nisus
Broedgevallen: 4.000 - 5.000 (2000)
______________________________________________________________

SPOTVOGEL
Naam: Hippolais icterina
Broedgevallen: 17.000 - 25.000 (2000)
______________________________________________________________

SPRINKHAANZANGER
Naam: Locustella naevia
Broedgevallen: 4.000 - 6.000 (2000)
______________________________________________________________

STAARTMEES
Naam: Aegithalos caudatus
Broedgevallen: 20.000 - 40.000 (2000)
______________________________________________________________

STEENUIL
Naam: Athena noctua
Broedgevallen: 1.910 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

STELTKLUUT
Naam: Himantopus himantopus
Broedgevallen: 1 (2010)
Bijzonderheden: Het aantal broedgevallen varieert per jaar
______________________________________________________________

STORMMEEUW
Naam: Larus canus
Broedgevallen: 3.000 - 5.000 (2010)
______________________________________________________________

STRANDPLEVIER
Naam: Charadrius alexandrinus
Broedgevallen: 170 - 200 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

TAFELEEND
Naam: Aythya ferina
Broedgevallen: 1.700 - 2.100 (2000)
______________________________________________________________

TAPUIT
Naam: Oenanthe oenanthe
Broedgevallen: 250 - 290
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

TJIFTJAF
Naam: Phylloscopus collybita
Broedgevallen: 550.000 - 600.000 (2000)
______________________________________________________________

TORENVALK
Naam: Falco tinnunculus
Broedgevallen: 5.000 - 7.500 (2000)
______________________________________________________________

TUINFLUITER
Naam: Sylvia borin
Broedgevallen: 120.000 - 150.000 (2000)
______________________________________________________________

TUURELUUR
Naam: Tringa totanus
Broedgevallen: 20.000 - 25.000 (2000)
______________________________________________________________

VELDLEEUWERIK
Naam: Alauda arvensis
Broedgevallen: 50.000 - 70.000 (2000)
______________________________________________________________

VELDUIL
Naam: Asio flammeus
Broedgevallen: 15 - 20 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

VINK
Naam: Fringilla coelebs
Broedgevallen: 600.000 - 700.000 (2000)
______________________________________________________________

VISDIEF
Naam: Sterna hirundo
Broedgevallen: 21.700 - 22.800 (2010)
Rode lijst: Kwetsbaar
______________________________________________________________

VLAAMSE GAAI
Naam: Garrulus glandarius
Broedgevallen: 40.000 - 60.000 (2000)
______________________________________________________________

VUURGOUDHAANTJE
Naam: Regulus ignicapillus
Broedgevallen: 5.000 - 7.000 (2000)
______________________________________________________________

WATERHOEN
Naam: Gallinuta chloropus
Broedgevallen: 40.000 - 55.000 (2000)
______________________________________________________________

WATERRAL
Naam: Rallus aquaticus
Broedgevallen; 2.500 -3.200 (2000)
______________________________________________________________

WATERSNIP
Naam: Gallinago gallinago
Broedgevallen: 1.200 - 1.500 (2000)
______________________________________________________________

WESPENDIEF
Naam: Pernis apivorus
Broedgevallen:
______________________________________________________________

WIELEWAAL
Naam: Oriolus oriolus
Broedgevallen: 4.000 - 5.000 (2000)
______________________________________________________________

WILDE EEND
Naam: Anas platyrhynchos
Broedgevallen: 350.000 - 500.000 (2000)
______________________________________________________________

WILDE ZWAAN
Naam: Cygnus cygnus
Broedgevallen: 1 (2010)
______________________________________________________________

WINTERKONING
Naam: Troglodytes troglodytes
Broedgevallen: 500.000 - 600.000 (2000)
Bijzonderheden: Behoort tot top 10 van talrijkste broedvogels
______________________________________________________________

WINTERTALING
Naam: Anas crecca
Broedgevallen: 2.000 - 2.500 (2000)
______________________________________________________________

WITOOGEEND
Naam: Aythya nyroca
Broedgevallen: 4 (2010)
Bijzonderheden: Incidentele broedvogel in Nederland
______________________________________________________________

WITTE KWIKSTAART
Naam: Motacilla alba
Broedgevallen: 70.000 - 140.000 (2000)
______________________________________________________________

WOUDAAP
Naam: Ixobrychus minutus
Broedgevallen: 25 - 50 (2010)
Rode lijst: Ernstig bedreigd
______________________________________________________________

WULP
Naam: Numenius arquata
Broedgevallen: 6.400 - 7.400 (2000)
______________________________________________________________

ZANGLIJSTER
Naam: Turdus philomelos
Broedgevallen: 120.000 - 160.000 (2000)
______________________________________________________________

ZEEAREND
Naam: Haliaeetus albicilla
Broedgevallen: 3 (2010)
______________________________________________________________

ZILVERMEEUW
Naam: Larus argentatus
Broedgevallen: 55.000 - 60.000 (2010)
______________________________________________________________

ZOMERTALING
Naam: Anas querquedula
Broedgevallen: 1.600 - 1.900 (2000)
______________________________________________________________

ZOMERTORTEL
Naam; Strepopelia turtur
Broedgevallen: 10.000 - 12.000 (2000)
______________________________________________________________

ZWARTE KRAAI
Naam: Corvus corone
Broedgevallen: 70.00 - 100.000 (2000)
______________________________________________________________

ZWARTE MEES
Naam: Parus ater
Broedgevallen: 30.000 - 40.000 (2000)
______________________________________________________________

ZWARTE ROODSTAART
Naam: Phoenicurus ochurus
Broedgevallen: 27.000 - 37.000 (2000)
______________________________________________________________

ZWARTE SPECHT
Naam: Dryocopus martius
Broedgevallen: 1.100 - 1.600 (2000)
______________________________________________________________

ZWARTE STERN
Naam: Chlidonias niger
Broedgevallen: 1.310 - 1.450 (2010)
Rode lijst: Bedreigd
______________________________________________________________

ZWARTE WOUW
Naam: Milvus migrans
Broedgevallen: 1 (2010)
Bijzonderheden: Incidentele broedvogel in Nederland
______________________________________________________________

ZWARTKOP
Naam: Sylvia africapilla
Broedgevallen: 270.000 - 320.000 (2000)
______________________________________________________________

ZWARTKOPMEEUW
Naam: Larus melanocephalus
Broedgevallen: 2.050 - 2.100 (2010)
______________________________________________________________


Rode Lijst Ernstig Bedreigd

Onderstaande soorten hebben op de rode lijst voor Nederland de status ernstig bedreigd meegekregen.

- Draaihals
- Duinpieper
- Dwergmeeuw
- Grauwe Gors
- Grauwe Kiekendief
- Kemphaan
- Korhoen
- Kuifleeuwerik
- Ortolaan
- Velduil
- Woudaap


AANRADER: HANDBOEK VOGELS VAN NEDERLAND EN BELGIË

Dit is al weer de derde editie van het onvolprezen Handboek Vogels van Nederland en België. Deze editie is geactualiseerd en nog verder uitgebreid ten opzichte van de vorige uitgave. Aan elke vogelsoort die in Nederland en België voorkomt wordt zeer uitgebreid aandacht besteed. Niet alleen alle broedvogels, trekvogels, zomer- en wintergasten passeren de revue, ook aan zeldzame vogels en exoten die inmiddels als wilde vogel zich een plek hebben verworven krijgen ruim de aandacht ...lees verder »
Bronnen

Cijfers over broedgevallen uit SOVON vogelsonderzoeken. Tussen haakjes staat het jaartal waarin het onderzoek gedaan is.