Contact


Wat is de Oudste Stad van Nederland? - Gegevens - Informatie - Inwoners - Land - Ligging - Ouderdom

Oudste Stad van NederlandWAT IS DE OUDSTE STAD VAN NEDERLAND?
_________________________________________________________________________________

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de oudste stad van Nederland is. Als je als uitgangspunt zou nemen welke stad in Nederland het langste onafgebroken bewoond is geweest dan zou dit Maastricht (ca. 500 v.Chr.) moeten zijn. De eerste stad waarvan bekend is dat het stadrechten kreeg (van de Romeinen) is Nijmegen (jaar 98). En de stad waarvan de oudste nederzetting bekend is, van rond 2700 v.Chr. is Voorburg. Echter dit gebied is niet onafgebroken bewoond gebleven. Kortom een eenduidige antwoord is niet te geven op deze vraag. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ouderdom van steden in Nederland. De links op de pagina verwijzen naar uitgebreide informatie. Staat er achter de naam (*) dan verwijst dit naar meer informatie via de links aan de rechter bovenzijde van deze pagina.
_________________________________________________________________________________
STEDEN IN NEDERLAND - CHRONOLOGISCH OVERZICHT (EERSTE BEWONING)
_________________________________________________________________________________

In onderstaand overzicht vindt u Nederlandse steden chronologisch ingedeeld op basis van informatie over de periode of het jaar waarin de plek waar de huidige stad gesitueerd is voor het eerst bewoond was. Het is niet altijd zo dat de het gebied waar de huidige stad gevestigd is onafgebroken bewoond is geweest.

- Voorburg (Zuid-Holland) ca. 2700 v.Chr.
_________________________________________________________________________________
STEDEN IN NEDERLAND - CHRONOLOGISCH OVERZICHT (STADSRECHTEN)
_________________________________________________________________________________

Dit overzicht van Nederlandse steden is chronologisch ingedeeld op basis van het verkrijgen van stadrechten. Tussen haakjes staat de huidige provincie vermeld en daarna de jaren waarin het Romeinse en/of de Middeleeuwse stadsrechten werden verkregen.

- Nijmegen (Gelderland) Romeins: 98 / Middeleeuws: 1230
- Voorburg (Zuid-Holland) Romeins: 121 / Middeleeuws: geen
- Maastricht (Limburg) Romeins: geen / Middeleeuws: 1204
_________________________________________________________________________________
> meer informatie