Contact


Luchtvaarttermen - Betekenis - Informatie - Uitleg

LuchtvaarttermenLUCHTVAARTTERMEN - BETEKENIS EN UITLEG
________________________________________________________________________________

In de luchtvaart en rondom het vliegen en vliegtuigen worden heel wat termen en begrippen gebruikt. Niet altijd is gelijk duidelijk wat er met deze luchtvaartterminologie bedoeld wordt. Zeker niet als het om een afkorting of Engelse term gaat. Op deze pagina vindt u informatie en uitleg over een aantal van deze begrippen en termen uit de luchtvaart. De links op de pagina verwijzen naar uitgebreide informatie over het betreffende onderwerp. Staat er achter de term (*) dan is meer informatie te vinden via de links aan de rechter bovenzijde van deze pagina.
________________________________________________________________________________
IATA-Code
________________________________________________________________________________

De International Air Transport Association (IATA) de organisatie die als samenwerkingsorgaan werkt voor alle aangesloten vliegmaatschappijen. Om de communicatie beter te laten verlopen heeft de IATA een systeem van codes opgezet waarin vliegvelden en vliegmaatschappijen zijn opgenomen...
_______________________________________________________________________________
> lees verder
LUCHTZAK
________________________________________________________________________________

Een luchtzak is eigenlijk een zogenaamde valwind. Dat is een neergaande luchtstroom waarin afgekoelde en zwaardere lucht naar beneden beweegt. Het is een vorm van turbulentie...
________________________________________________________________________________
> lees verder
TURBULENTIE
________________________________________________________________________________

Turbulentie is een begrip dat in de luchtvaart gebruikt wordt. Er wordt mee bedoeld de bewegingen die een vliegtuig maakt veroorzaakt door luchtstromingen. U kunt dit het beste vergelijken met de bewegingen die een schip maakt op de golven. In de atmosfeer is de lucht ook constant in beweging er hierop reageert een vliegtuig...
________________________________________________________________________________
> lees verder
VARIOMETER
________________________________________________________________________________

Een variometer is een instrument uit de luchtvaart waarmee de stijg- en daalsnelheid van een vliegtuig wordt gemeten. Door de luchtdruk te meten geeft een variometer aan of een vliegtuig stijgt of daalt...
________________________________________________________________________________
> lees verder


Laatste Wijziging

19 september 2014.