Contact


Zoekenvindalles.nl - Dieren - Zoogdieren

Evenhoevigen - Soorten Informatie en GegevensWAT ZIJN EVENHOEVIGEN EN WAARAAN KUN DE DIEREN HERKENNEN?
Met evenhoevigen wordt een zogenaamde orde van zoogdieren bedoeld. Het belangrijkste kenmerk van evenhoevigen is dat de dieren die deel uitmaken van deze orde een even aantal tenen hebben waarvan de middelste twee zijn uitgegroeid tot een hoef. De buitenste tenen zijn nog slechts rudimentair aanwezig. Met uitzonderen van Antarctica en Australië komen evenhoevige dieren overal voor en in vrijwel elk denkbaar leefgebied. In totaal zijn er zo'n 200 soorten evenhoevigen bekend. Veel bekende soorten huisdieren, zoals geiten, runderen, schapen en varkens zijn evenhoevige dieren. Andere dieren die tot de evenhoevigen behoren zijn bijvoorbeeld giraffen, kameelachtigen, nijpaarden en hertachtigen. En, waarschijnlijk de meest verrassende groep de Walvisachtigen.
_________________________________________________________________________________
WELKE SOORTEN DIEREN BEHOREN TOT DE EVENHOEVIGEN?
In totaal zijn er zo'n 200 soorten evenhoevigen bekend. Veel bekende soorten huisdieren, zoals geiten, runderen, schapen en varkens zijn evenhoevige dieren. Andere dieren die tot de evenhoevigen behoren zijn bijvoorbeeld giraffen, kameelachtigen, nijlpaarden en hertachtigen. En, waarschijnlijk de meest verrassende groep de Walvisachtigen.
_________________________________________________________________________________