Tagarchief: windenergie

Windenergie Voordelen en Nadelen

Windenergie Voordelen en Nadelen. Wat zijn de voordelen en nadelen van Windenergie? Hoe kun je zelf optimaal profiteren van energie die opgewekt is met windmolens?

Windenergie Voordelen en Nadelen

In deze tijd van klimaatverandering is er terecht veel aandacht voor groene energie. Wind, water en zon zijn onuitputtelijke bronnen van energie die veel beter zijn dan energieopwekking met behulp van fossiele brandstoffen. Het gebruik maken van windmolens is een goede manier om een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Je kunt er uiteraard voor kiezen om zelf een windmolen te plaatsen als je hiervoor de ruimte en financiêle middelen hebt. Maar dat is voor de meesten van ons geen optie. Wat een uitstekend alternatief is om te participeren in een windenergie project waarbij je gezamenlijk investeert in windmolens en kunt profiteren van de opbrengsten. Zeker op de langere termijn kan een investering in een windmolenpark zichzelf dubbel en dwars terugverdienen.

Wat zijn de voordelen van windenergie en windmolens?

Het belangrijkste voordeel is uiteraard dat je met windmolens op een duurzame wijze energie opwekt. Zeker in Nederland zijn er weinig dagen waarop er geen wind waait. Als een windpark op zee is geplaatst, kan deze bijna altijd stoom opwekken. Een windmolen is CO2 neutraal. Alleen tijdens de bouw is er sprake van een belasting van het milieu. Maar die is binnen drie tot zes maanden na de start ongedaan gemaakt. Zo’n jaar kan een windmolen daarna schone energie opwekken zonder broeikasgassen.

Wat zijn de nadelen van windmolens?

Niet iedereen vindt windmolens even mooi. En je kunt wat last krijgen van het geluid van een windmolen en de slagschaduw als deze te dicht bij huizen is geplaatst. Dit nadeel is uiteraard opgelost als windmolens op een grote afstand van bebouwing zijn geplaatst zoals bijvoorbeeld op zee. Verder kunnen vogels geraakt worden door de wieken van een windmolen.

Op de website van Milieu Centraal kun je trouwens nog veel meer informatie vinden over het opwekken van windenergie en zijn de voordelen en nadelen op een rijtje gezet.


Bijpassende Tips en Advies