Contact


Wat is Turbulentie? - Informatie en Uitleg - Begrip uit de Luchtvaart

Wat is turbulentie?WAT IS TURBULENTIE - INFORMATIE EN UITLEG
________________________________________________________________________________

Turbulentie is een begrip dat in de luchtvaart gebruikt wordt. Er wordt mee bedoeld de bewegingen die een vliegtuig maakt veroorzaakt door luchtstromingen. U kunt dit het beste vergelijken met de bewegingen die een schip maakt op de golven. In de atmosfeer is de lucht ook constant in beweging er hierop reageert een vliegtuig. Turbulentie kan verschillende oorzaken hebben. Luchtlagen kunnen met verschillende windsnelheden bewegen. Als deze elkaar 'tegenkomen' kan turbulentie ontstaan. Warme lucht stijgt op. Koude lucht daarentegen daalt. Als koude en warme lucht elkaar raken ontstaat turbulentie. Een wolk heeft vaak een lagere temperatuur dan de omgeving. In een vliegtuig dat door een wolk vliegt kan daarom soms turbulentie gevoeld worden. En als laatste oorzaak kan een vliegtuig zelf turbulentie veroorzaken doordat het tijdens de vlucht lucht verplaatst. In een ander vliegtuig dat wat later deze vliegroute doorkruist kan hierdoor turbulentie ervaren worden.
________________________________________________________________________________
IS TURBULENTIE GEVAARLIJK?
________________________________________________________________________________

Alhoewel turbulentie als onprettig ervaren wordt, is het zo goed als nooit gevaarlijk. Als de turbulentie vrij heftig is, wordt de passagiers geadviseerd zich in de stoel te blijven zitten en de veiligheidsriem om te doen. Zo worden ongelukken door de bewegingen van het vliegtuig voorkomen. Een vliegtuig is trouwens ontworpen om turbulentie te kunnen weerstaan. Het is dus niet gevaarlijk. Als het enigszins kan proberen piloten gebieden met heftige turbulentie te vermijden om het ongemak voor de passagiers te voorkomen.
________________________________________________________________________________
DRIE NIVEAUS VAN TURBULENTIE
________________________________________________________________________________

In de luchtvaart worden drie niveaus van turbulentie onderscheiden die in mate van heftigheid toenemen. Aangezien in de luchtvaart Engels de internationale voertaal is worden ze daarin aangeduid.

LIGHT TURBULENCE
Lichte turbulentie zorgt ervoor dat het vliegtuig een beetje beweegt. De schommeling is gelijkmatig en rustig. Meestal is het niet nodig om de veiligheidsriemen om te doen. Het is vergelijkbaar met een lichte deining op zee.

MODERATE TURBULENCE
Matige turbulentie wordt al als onprettiger ervaren. Het vliegtuig beweegt heftiger en onregelmatig. De passagiers moeten in de stoel blijven en de veiligheidsriem omgedaan. Het is vergelijkbaar met een onrustige zeegang. Het storm nog niet maar er zijn korte golven die het schip onrustig doen bewegen.

SEVERE TURBULENCE
Zware turbulentie wordt, als het enigszins kan, vermeden omdat de piloot via de weerradar een gebied met zware turbulentie kan herkennen. Het vliegtuig wordt in een gebied met zware turbulentie heftig heen en weer geschud. Passagiers moeten uiteraard met de veiligheidsriem om in de stoel blijven en ook het vliegpersoneel verlaat de stoelen niet. Het is vergelijkbaar met de bewegingen van een schip tijdens een storm met korte golven. Gelukkig duurt een zware turbulentie slechts een paar minuten en moet het vliegtuig ertegen bestand zijn.
________________________________________________________________________________
IS EEN LUCHTZAK TURBULENTIE?
________________________________________________________________________________

Een luchtzak is eigenlijk een zogenaamde valwind. Dat is een neergaande luchtstroom waarin afgekoelde en zwaardere lucht naar beneden beweegt. Het is dus inderdaad een vorm van turbulentie...
________________________________________________________________________________
> luchtzak meer informatie