Contact


Wat is een Variometer? - Informatie en Uitleg - Instrument uit de Luchtvaart

Wat is een variometer?WAT IS EEN VARIOMETER? - INFORMATIE EN UITLEG
________________________________________________________________________________

Een variometer is een instrument uit de luchtvaart waarmee de stijg- en daalsnelheid van een vliegtuig wordt gemeten. Door de luchtdruk te meten geeft een variometer aan of een vliegtuig stijgt of daalt. Des te hoger een vliegtuig stijgt, des te lager is de luchtdruk. Ook een variometer het zien wat de snelheid is waarmee gestegen of gedaald wordt. In eerste instantie was er alleen een mechanische en analoge variometer beschikbaar. Tegenwoordig geniet de digitale variometer de voorkeur.
________________________________________________________________________________


Laatste Wijziging

19 september 2014.