Contact


Kikkers in Nederland - Nederlandse Kikkers - Informatie - Kenmerken - Soorten

Kikkers in NederlandKikkers in Nederland - Informatie en Gegevens
_________________________________________________________________________________

In Nederland komen van oorsprong elf soorten kikkers in het wild voor. Een aantal van deze Nederlandse kikkers zijn zeer algemeen. Daarnaast is er een aantal kikkersoorten dat zeldzaam is en slecht op een aantal plaatsen voorkomen. Naast de 'inheemse' kikkers in Nederland is er nog een zogenaamde exoot die zich inmiddels voortplant, de brulkikker.

In onderstaande overzicht vindt u het overzicht alle in Nederland voorkomende kikkers. De informatie is alfabetisch op de Nederlandse naam van de kikker ingedeeld. Is de naam in hoofdletters geschreven dan is uitgebreide informatie te vinden verder op deze pagina.

- BOOMKIKKER (Hyla arborea) zeldzaam- BRUINE KIKKER (Rana teporaria) algemeen
- Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) zeer zeldzaam (Zuid-Limburg)
- Gewone Pad (Bufo bufo) algemeen
- Grote Groene Kikker/Meerkikker (Pelophylax ridibundus) algemeen (Noord-Nederland)
- Heikikker (Rana arvalis) plaatselijke algemeen
- Kleine Groene Kikker/Poelkikker (Pelophylax lessonae) vrij algemeen (Oost-Nederland)
- Knoflookpad (Pelobates fuscus) vrij zeldzaam (Oost-Nederland)
- MIDDELSTE GROENE KIKKER (Pelophylax klepton esculentus)
- Rugstreepppad ((Epidalea calamita) vrij zeldzaam
- Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) zeldzaam (Zuid-Limburg)
_________________________________________________________________________________
Boomkikker / Europese Boomkikker
_________________________________________________________________________________

Wetenschappelijke naam: Hyla arborea
Geslacht: Hyla
Onderfamilie: Hylinae
Familie: Hylidae (Boomkikkers)
Lengte: 4-5 cm. (mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes)
Kleur: lichtgroene rug met gladde huid op de rug en wit/grijze buik
Ogen: geel/oranje iris met een elliptische pupil
Voedsel: insecten
Paartijd: april-juli
Kikkervisjes: max. 50 mm., olijfgroen
Biotoop: poelen en wateren met begroeiing van struiken en kleine bomen
Voorkomen in Nederland: Achterhoek (Gelderland), Limburg, Oost-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen
IUCN-status: niet bedreigd
_________________________________________________________________________________
Bruine Kikker
_________________________________________________________________________________

Wetenschappelijke naam: Rana temporaria
Geslacht: Rana
Familie: Ranidae (Echte kikkers)
Naamgever: Linnaeus (1758)
Lengte: gem. 7-9 cm. (mannetjes max 10cm., vrouwtjes max. 11 cm.)
Kleur: bruin gevlekt met donkerbruine gekleurde driehoek vanaf neus naar oog tot voorpoten
Voedsel: insecten, wormen, slakken
Paartijd: half februari tot april
Kikkervisjes: max. 7 cm.
Biotoop: alle vochtige gebieden met beschutting (niet in open agrarisch en droog gebied)
Voorkomen in Nederland: Algemeen
IUCN-status: niet bedreigd
_________________________________________________________________________________
Middelste Groene Kikker / Bastaardkikker
_________________________________________________________________________________

Wetenschappelijke naam: Pelophylax klepton esculentus
Geslacht: Pelophylax (Groene kikkers)
Familie: Ranidae (Echte kikkers)
Lengte: max 12 cm. (mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes)
Kleur: lichtgroene rug met lichtgekleurde streep op de rug en witte buik
Voedsel: wormen, vliegen (ongewervelden) en kleine prooidieren (muizen)
Paartijd: mei
Kikkervisjes: bruingroen, max. 6 cm.
Biotoop: water waarop veel direct zonlicht schijnt
Voorkomen in Nederland: Algemeen
IUCN-status: niet bedreigd
_________________________________________________________________________________