Contact


Grootste Spin ter Wereld- Gegevens en Informatie

Grootste Spin ter Wereld

Wat is de grootste spin ter wereld?
______________________________________________________________

Het antwoord op deze vraag is niet helemaal eenduidig te geven. Over het algemeen wordt de Heteropoda maxima, een jachtkrabspin, aangeduid als de grootste spin ter wereld door de pootspanwijdte van van 30 centimeter. Maar op basis van lichaamsgewicht van 170 gram zou de Goliathvogelspin (Theraphosa blondi) de grootste zijn en als de pootspanwijdte uit uitgangspunt wordt genomen is het de op een na grootste spin ter wereld.
______________________________________________________________
grootste dieren ter wereld ยป
Heteropoda maxima
______________________________________________________________

Engelse naam: Giant huntsman spider
Wetenschappelijke naam: Heteropoda maxima
Geslacht: Heteropoda
Familie: Sparassidae (= Jachtkrabspinnen)
Orde: Araneae (= Spinnen)
Klasse: Arachnida (= Spinachtigen)
Lichaamslengte: 4,5 cm.
Pootspanwijdte: 30 cm.
Gewicht:
Kleur: Geelbruin met donkere strepen op de poten
Voorkomen: Grotten in Noord-Laos

De grootste spin ter wereld is pas voor het eerst waargenomen in 2001. Aangezien de spinnensoort over een goed zichtvermogen beschikken wordt aangenomen dat ze zich vooral bij de ingang van grotten ophouden.
______________________________________________________________
Goliathvogelspin
______________________________________________________________

Engelse naam: Goliath Birdeater
Wetenschappelijke naam: Theraphosa blondi
Geslacht: Theraposa
Familie: Theraphosidae (= Vogelspinnen)
Orde: Araneae (= Spinnen)
Klasse: Arachnida (= Spinachtigen)
Lichaamslengte: 12 cm.
Pootspanwijdte: 30 cm.
Gewicht: 170 gram
Kleur: Licht- tot donkerbruin
Voorkomen: Drassige gebieden in Zuid-Amerika, in kleine holen
Voeding: Insekten, kleine reptielen en zoogdieren

Ondanks dat de de Goliathvogelspin over giftanden beschikt die gif kunnen afscheiden is de spin relatief ongevaarlijk voor de mens. De reactie op een spinnenbeet waarbij gif wordt afgescheiden is voor de mens ongeveer vergelijkbaar met een bijensteek.
______________________________________________________________
Heteropoda maximaGoliathvogelspinFoto's

Foto 1
Petra & Wilfried
1 januari 2000

Foto 2
Ltshears
Cincinnati Zoo
13 november


Laatste Wijziging

11 januari 2013.