Contact


Fins Leren - Finse Taal - Cursus - Informatie - Mogelijkheden - Studeren

Fins Leren en Studeren

Informatie over de Finse Taal
Fins is een taal die door ongeveer die door zo'n 6 miljoen mensen gesproken wordt die voor het grootste gedeelte in Finland leven. Daarnaast wordt de taal ook gesproken in Russisch Karelië tegen de grens met Finland en door kleine groepen mensen in Noord-Zweden en -Noorwegen. De Finse taal behoort tot de Finoegrische talen. Dit is een talenfamilie waarvan de oorsprong niet geheel duidelijk is. Zeker is in ieder geval dat het Fins niet verwant is aan de Indo-Europese talen. Daardoor is het een vrij moeilijke taal om te leren. Fins wordt geschreven in gewone Latijnse alfabet. De uitspraak van het Fins is niet heel erg moeilijk en hetzelfde geldt voor het spellingssysteem waarbij elke letter die wordt geschreven ook wordt uitgesproken.
________________________________________________________________________________
Finse Taal Meer Informatie »
Fins Leren en Studeren
Op een aantal plaatsen in Nederland en Belgie is het mogelijk om Fins te leren. Naast gewone taalcursussen is de studie is de Universitaire studie Fins ook mogelijk. Doordat er in de afgelopen jaren relatief veel boeken uit het Fins in het Nederlands vertaald en gelezen worden is er een tekort aan goede vertalers Fins-Nederlands ontstaan. In onderstaand overzicht vindt u adressen waar u een cursus Fins kunt volgen of Fins kunt studeren.
________________________________________________________________________________
Fins Leren en Studeren in Nederland
________________________________________________________________________________
Universitaire Studie Finse Taal en Letterkunde »
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Bureau Studentzaken, Faculteit der Letteren
________________________________________________________________________________
Taalcursus Fins »
Finse Zaterdagschool (Lauataikoulu)
Finse Zeemanskerk, Rotterdam
_______________________________________________________________________________