Contact


Kinderfeestje Organiseren - Checklist - Advies - Informatie - Tips

Checklist Kinderfeestje OrganiserenChecklist Kinderfeestje Organiseren - Algemene Informatie
________________________________________________________________________________

Er komt behoorlijk wat kijken bij de organisatie van een kinderfeestje en om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk om niets over het hoofd te zien of te vergeten. De checklist kinderfeestje organiseren probeert u hierbij te helpen. Natuurlijk is elk kinderfeestje anders en hoeft u zeker niet elke stap te zetten die in de checklist is opgenomen. Zie het maar als een leidraad.

In het algemeen zijn er nog een aantal zaken waarmee u rekening kunt houden als u een kinderfeestje wilt organiseren.

DUUR VAN HET KINDERFEESTJE:
- Kinderen jonger dan 6 jaar: maximaal twee uur
- Kinderen van 7-10/11 jaar: maximaal drie uur
- Kinderen van 11/12+: maximaal vier uur (afhankelijk van de activiteit)

De checklist kinderfeestje organiseren is als een soort van tijdslijn opgezet met de stappen die gezet kunnen worden.
________________________________________________________________________________
> kinderfeestje organiseren overzicht
7-8 WEKEN VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________
Budget Kinderfeestje Vaststellen
________________________________________________________________________________

Bepaal hoeveel u maximaal wilt uitgeven voor het kinderfeestje. De hoogte van het bedrag heeft uiteraard invloed op de inhoud en het thema van het kinderfeestje, het aantal kinderen dat uitgenodigd kan worden en of er ruimte het feestje buitenshuis te organiseren of professionals in te huren.

PUNT VAN AANDACHT:
Als u een budget bepaald heeft, houdt dan goed uw uitgaven bij om overschrijding ervan te voorkomen. Kijk ook bij elke beslissing die 'geld kost' hoeveel dit van het budget vraagt en of er voldoende overblijft om ook andere zaken te doen.
________________________________________________________________________________
> wat kost een kinderfeestje?
6 WEKEN VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Thema Kinderfeestje Bedenken
- Datum Kinderfeestje vaststellen
- Gastenlijst maken
- Uitnodiging maken
- Bepalen hoeveel begeleiders er nodig zijn
- Begeleiders uitnodigen
- Afspraken maken met ingehuurde mensen of gehuurde locatie
- Denk na over de broertjes en zusjes van het feestkind
________________________________________________________________________________
Thema Kinderfeestje Kiezen
________________________________________________________________________________

Nadat u een budget heeft vastgesteld, kunt u samen met het kind of kinderen een thema kiezen voor het kinderfeestje. Natuurlijk is het van belang om het kind of de kinderen actief te betrekken bij de keuze van het thema.

Gaat u het feestje helemaal zelf organiseren, denk dan goed na of de ideeën ervoor ook echt realiseerbaar zijn binnen het budget. Hierbij is het aantal kinderen en andere gasten dat voor het feestje wordt uitgenodigd een belangrijk gegeven om rekening mee te houden.

Als u de organisatie van het kinderfeestje wilt uitbesteden is het van belang om te weten of dit ook echt binnen het thema te realiseren valt. Daarnaast is het goed om te bedenken of u het feestje thuis wilt organiseren of juist buitenshuis wil laten plaatsvinden.

TIP BIJ DE KEUZE VAN EEN THEMA:
Om sturing te geven, zou u het kind kunnen laten kiezen uit een aantal thema's waarover u al heeft nagedacht en die passen binnen het budget dat u heeft gereserveerd.

PUNT VAN AANDACHT:
Sommige thema's zijn met een beperkt aantal attributen prima vorm te geven terwijl andere thema's veel lastiger zijn. Ook is het belangrijk om te bedenken of de gasten gemakkelijk in het thema mee kunnen doen.

BINNEN OF BUITEN
Vaak zijn buitenactiviteiten erg leuk. Wel kan het lastiger zijn om toezicht te houden op alle kinderen. Dus voldoende begeleiding is dan van cruciaal belang voor de veiligheid van de kinderen. Bedenk bij een buitenactiviteit ook een alternatief bij slecht weer.
________________________________________________________________________________
Datum, Gasten en Begeleiding Kinderfeestje
________________________________________________________________________________

Stel de datum voor het kinderfeestje vast. Controleer van tevoren of er op de betreffende datum niet bijzonders is, geen schoolvakantie en andere zaken. Een kinderfeestje is alleen geslaagd als de juiste gasten en dat er gezorgd is voor voldoende begeleiders zijn.

Om hiervoor te zorgen zijn een aantal zaken van belang.
- Stel de datum voor het kinderfeestje vast
- Bepaal hoeveel gasten er maximaal mogen komen (denk aan het budget)
- Bepaal hoeveel begeleiders er nodig zijn en nodig deze uit.
- Nodig de begeleiders uit
- Maak een gastenlijst (inclusief adres, telefoonnummer, email, facebook)
- Maak een uitnodiging (kies voor post, email en/of Facebook, WhatsApp)

TIP VOOR UITNODIGING:
Vraag op de uitnodiging over er nog zaken zijn waarmee bij de uitgenodigde kinderen rekening moet worden gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eten of drinken dat een kind absoluut niet mag hebben en andere zaken die van belang kunnen zijn. Vraag bij gebruik van email, Facebook of WhatsApp om een bevestiging of afmelding.

PUNT VAN AANDACHT:
Als ervoor gekozen is om mensen in te huren of het kinderfeestje op een locatie buitenhuis te organiseren, zorg er dan voor dat er met deze mensen of met de locatie duidelijke en heldere afspraken zijn gemaakt die zwart-op-wit staan. Zo voorkomt u de kans op ongewenste verrassingen.

BROERTJES EN ZUSJES
Vaak heeft de het kind waarvoor het feest bedoeld is broertjes en zusjes. Denk na over wat zij gaan doen tijdens het kinderfeestje. Zijn er erbij. Of juist niet. Mogen zij ook een vriendje of vriendinnetje uitnodigen? Kortom zorg ervoor dat broertjes en zusjes het ook leuk hebben en voorkom dat spelbreker zijn.
________________________________________________________________________________

5 WEKEN VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Controleer of er voldoende begeleiders komen
- Verstuur de Uitnodigingen
- Nadenken over eten en drinken tijdens kinderfeestje
- Denk na over de spelletjes of andere activiteiten
________________________________________________________________________________


4 WEKEN VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Controleer of alle genodigden gereageerd hebben (zo niet, bel of mail)
- Controleer of er voldoende kinderen komen (zo niet, extra gasten uitnodigen)
- Controleer of er bijzondere wensen zijn voor de gasten
- Bepaal wat de verjaardagstaart en het andere eten en drinken moet worden
- Controleer of alles binnen budget blijft
________________________________________________________________________________


2-3 WEKEN VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Bepaal definitief het programma van het kinderfeestje
- Maak een boodschappenlijst van alles wat gekocht moet worden
- Bestel de taart of ander eten en drinken dat niet zelf verzorgd wordt
- Zoek alle hulpmiddelen, spelletjes, speelmaterialen, muziek en andere zaken bij elkaar
- Haal de zaken op die geleend moeten worden
________________________________________________________________________________


1 WEEK VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Haal het eten en drinken in huis dat niet aan bederf onderhevig is
- Als u zelf bakt, haal alles voor de taart in huis
- Zorg voor borden, bestek, bekers, schalen, servetten, rietjes etc.
- Zorg ervoor dat de benodigde versieringen in huis zijn
- Zorg ervoor dat foto- en/of videocamera in orde en opgeladen zijn
- Bepaal wie de foto's en filmpjes maakt
________________________________________________________________________________


1 DAG VOOR HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Doe de 'verse' boodschappen
- Controleer of alle begeleiders komen
- Als het kinderfeest thuis wordt gehouden, berg de kwetsbare spullen in huis op
- Zorg ervoor dat gevaarlijke plekken afgeschermd zijn (trap, kelder, zolder, schuur, badkamer etc.)
- Versier de feestruimte
________________________________________________________________________________


OP DE DAG VAN HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

VOORAFGAAND AAN HET KINDERFEESTJE
- Haal de taart op
- Haal het andere bestelde eten op
- Zet alles klaar
- Zorg ervoor dat u foto- en/of filmcamera bij de hand heeft

PUNT VAN AANDACHT
Als u iets gaat doen waarbij de ouders van de kinderen niet allemaal bij zijn, vraag dan even een telefoonnummer. Mocht er iets gebeuren dan kunt u hen bereiken.
________________________________________________________________________________


WEEK NA HET KINDERFEESTJE
________________________________________________________________________________

- Verzamel alle foto's
- Stuur een bedankje naar alle gasten en begeleiders (bijvoorbeeld met foto van alle gasten)

TIP VOOR DE FOTO'S
U kunt alle foto's en filmpjes die u zelf heeft gemaakt of van andere hebt gekregen op internet plaatsen. Doe dit dan wel in een afgeschermd gedeelte zodat niet iedereen toegang heeft. Wilt u dit niet kunt u natuurlijk ook de foto's op een CDrom of DVD branden en deze aan de gasten geven.
________________________________________________________________________________


Laatste Wijziging

17 september 2014.