Contact


Natuurgebieden

Eilanden in Nederland | Zuid-Holland

Eiland TiengemetenSoort natuurgebied:
- eiland
- watermoeras
- rietlanden

Oppervlakte:
ca. 700 hectare

Provincie:
Zuid-Holland

Gemeente:
Korendijk

Land:
Nederland

Verbinding met vaste land:
- Veerdienst Nieuwendijk-Tiengemeten

Eigenaar:
Vereniging Natuurmonumenten

Wandelroutes:
3 gemarkeerde wandelroutes

Bijzonderheden en geschiedenis:
Het Zuid-Hollandse eiland Tiengemeten ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overvlakkee. Sinds 1997 is het eiland in het bezit van de Vereniging Natuurmonumenten die het inricht als natuurgebied waar water weer vrij spel krigt. Het eiland was in de voorgaande eeuw vooral in gebruik als landbouwgebied. Volgens de toenmalige boeren was het eiland zeer vruchtbaar door de bijzondere samenstelling van de klein. Tiengemeten ontleent zijn naam aan een oude oppervlaktemaat het gemet dat iets meer dan 0,4 hectare is. Naast akkerbouw werd het eiland gebruikt door rietsnijders. De nu nog in het landschap zichtbare vlietbergen werden gebruikt door de rietsnijders om een veilig heenkomen te zoeken bij hoogwater. In de wateren rondom Tiengemeten kon het in vroeger tijden flink spoken. De naam Vuile Gat herinnert hier zeker nog aan. Nadat de Deltawerken zorgden voor meer veiligheid nam de onstuimigheid wat af. Er hebben op het eiland nooit veel mensen gewoond dan tussen de 100 en 200. De eilanders waren erg op zichzelf aangewezen. De enige verbinding werd verzorgd door de veerdienst Tiengemeten-Nieuwendijk. Bij slecht weer en ijsgang kon de veerdienst niet varen en was het eiland en de eilanders echt geisoleerd. Begin deze eeuw zijn de zeven boeren die het eiland bebouwde uitgekocht en van het eiland vertrokken. Er zijn nog een beperkt aantal mensen op het eiland woonachtig en van oudsher zijn een aantal vakantiewoningen in gebruik. Het eiland wordt inmiddels helemaal als natuurgebied gebruikt. Wel zijn er een aantal overnachtingsmogelijkheden waaronder een bed & breakfast en kleine camping op de oostkant van het eiland.

Voorzieningen in het gebied:
- Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
- Camping Tiengemeten
- Bed & Breakfast - Cafe Tiengemeten
- 2 vogelkijkhutten en 2 vogelschermen

In de omgeving:
- Nieuwendijk Hoog Lichtopstand »
- Nieuwendijk Laag Lichtopstand
- Veerdienst Tiengemeten-Nieuwendijk

Foto's en Teksten:
Theo Jordaan©, september 2007

Bronnen:
- Website Natuurmonumenten
- Ton van der Graaf - Over het vuile gat (boekje, 2007)

Zoek en Vind Alles Disclaimer