Contact


StraatWat is een straat?


Van oorsprong is een straat een verharde weg in de bebouwde kom en dan vooral stedelijk gebied. Het woord straat is afgeleid van via strata dat de betekenis van verharde weg heeft in het Latijn. Tegenwoordig wordt straat ook gebruikt in wegbenamingen buiten de bebouwde kom. Oorspronkelijk werd voor een verharde weg tussen twee steden het begrip straatweg gebruikt wat nog met regelmaat terug te vinden is in straatnamen.

Straatmeubilair


Wat is straatmeubilair? Alle voorwerpen die in de openbare ruimte staat vallen onder de categorie straatmeubilair. Hierbij kun je denken aan De meest bekende zijn natuurlijk banken en tafels. Maar ook afzetplaattjes, verkeerszuilen, bloembakken, verlichting, afvalbakken en parkeerautomaten behoren tot het straatmeubilair. Bovendien vallen ook sommige verkeersborden, wegmarkeringen en groenvoorziening onder deze categorie. Op de website Erdi.nl krijg je een goede indruk van wat er allemaal tot het straatmeubilair gerekend wordt, inclusief een groot aantal foto's en voorbeelden.

Beroemde en bekende straten


- Biltstraat te Utrecht
- Breestraat te Leiden
- Grote Marktstraat te Den Haag
- Kalverstraat te Amsterdam
- Steenstraat te Arnhem
- Stokstraat te Maastricht

Bijpassende Informatie
Wegen Snelwegen Autobaan >


Straat Straten - Uitleg en Informatie

_________________________________________________________________________________