Contact


Stormvloedkering Hollandse IJsselStormvloedkering Hollandse IJsselOpgeleverd:
1958

Soort waterwerk:
Beweegbare Stormvloedkering

Rivier:
Hollandse IJssel

Plaats:
- Krimpen aan den IJssel
- Capelle aan den IJssel

Provincie:
Zuid-Holland

Land:
Nederland

Bijzonderheden:
Kort na de watersnoodramp in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant werd besloten tot de aanleg van de Deltawerken om deze provincies beter te beschermen tegen overstromingen. Het eerste waterwerk dat werd opgeleverd was de Stormvloedkering Hollandse IJssel bij Krimpen aan den IJssel. De rivier de Hollandse IJssel verbindt Rotterdam met het verdere achterland. In geval van een stormvloed kan de rivier heel slecht het overtollige water kwijt. Dit komt doordat het zeewater dat binnenstroomt het uitstromende water van de Hollandse IJssel tegenhoudt. Daarbij gevoegd het feit dat de omliggende polders tot de laagst gelegen en dichtstbevolkte van Nederland behoren zou een eventuele overstroming enorme gevolgen hebben. Om het scheepvaart-verkeer niet te belemmeren werd er gekozen voor de aanleg van twee enorme schuiven die 80 meter breed zijn. Deze schuiven staan normaal gesproken omhoog waardoor het scheepvaartverkeer er onderdoor kan varen. Naast de stormvloedkering is een sluis aangelegd waardoor het scheepvaart verkeer dat te hoog is zijn weg kan zoeken. Na de aanleg van de Maeslantkering is de importantie van de Stormvloedkering Hollandse IJssel veel minder belangrijk geworden. Desondanks wordt de kering bij slecht weer jaarlijks vijf maal gesloten. De oorspronkelijke kosten van de bouw bedroegen in de jaren vijftig zo'n 40 miljoen gulden. Over de stormvloedkering is een brug aangelegd die Krimpen aan den IJssel met Capelle aan den IJssel verbindt voor wegverkeer, fietsers en voergangers.

Meer waterwerken:
- Brouwersdam
- Grevelingendam
- Haringvlietdam
- Hartelkering
- Maeslantkering
- Oesterdam
- Oosterscheldekering
- Volkerakdam
- Zandkreekdam

In de omgeving:
- Rivier de Hollandse IJssel
- Rivier de Lek

Foto's en teksten:
Theo Jordaan©, september 2007

Zoek en Vind Alles Disclaimer