Contact


Gouden EeuwOorlogen en Zeeslagen in de Gouden Eeuw

Slag bij DoverDatum:
29 mei 1652

Namen:
- Slag bij Dover
- Zeeslag bij Dover
- The Battle of Goodwin Sands (Engels)Oorlog:
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (aanloop)

Strijdende partijen:
- Het Engelse Gemenebest (Commonwealth of England)
- De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Commandanten:
- Robert Blake - Generaal ter Zee (Engeland)
- Maarten Tromp - Admiraal (Nederlanden)

Engelse vloot:
25 schepen met als vlaggeschip de James

Nederlandse vloot:
40 schepen met als vlaggeschip de Brederode

Slag bij Dover Bijzonderheden en Verloop:
In de aanloop naar de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog die op 10 juli 1652 van start ging toen Engeland de oorlog verklaarde aan de Nederlanden vond in het Kanaal voor de Engelse kust de nSlag bij Dover plaats. De Engelsen wilde de Nederlandse macht op het gebied van handel overnemen. Hiertoe waren in 1651 een aantal wetten aangenomen door het Britse Parlement. Een van de wetten die was aangnomen onder leiding van de staatsman Oliver Cromwell betrof het verplicht respect tonen van buitenlandse schepen voor de Engelsen door het strijken van de eigen vlag bij een ontmoeting op zee. Op 29 mei 1652 voer een vloot van 40 Nederlandse schepen onder leiding van Maarten Tromp over de Noordzee waar ook een Engelse vloot van 25 schepen onder leiding van Robert Blake voer. Toen Tromp niet gelijk aanstalten maakte de vlaggen te strijken werden er drie waarsschuwingsschiten afgevuurd waarvan er een zijn schip raakte en een aantal zeelieden verwondde. Hierop lost Tromp een aantal schoten af die weer werden beantwoord door Blake. Zo ontpopte zich een gevecht dat zo'n vijf uur zou duren. Alhoewel de Nederlandse vloot in de meerderheid was, werd een Nederlandse schip tot zinken gebracht en een ander schip veroverd. De strijd eindigde min of meer onbeslist. De Slag bij Dover bleek uiteindelijk het eerste gevecht te zijn in de aanloop naar en gedurende de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog die zou duren van 29 mei 1652 tot 8 mei 1654.Slag bij Dover | Gouden Eeuw | Oorlog | 29 mei 1952Tekst: Zoekenvindalles.nl ©

Zoek en Vind Alles Disclaimer