Contact


Geschiedenis van de StoelWat is de geschiedenis van de stoel?

De stoel is een meubelstuk dat zo'n 5000 jaar bekend is. Er zijn trouwens beeldjes gevonden die gedateerd zijn rond 4700 v.Chr. die op een stoel lijken. Echter er is enige discussie of het ook echt een stoel is. De stoel is daarmee een van de oudste meubelstukken die onafgebroken worden gebruikt. Met zekerheid staat vast dat de Oude Egyptenaren de stoel gebruikten. Er zijn voorbeelden gevonden van deze stoelen. Stoelen hadden tot aan de Renaissance vooral een ceremoniële functie en waren een teken van macht en welvaart van de allerhoogste kringen van machthebbers en religieuze leiders. Het gewone volk nam hooguit plaats op een houten bank, zonder rugleuning. En zo is het is het vele duizenden jaren gebleven. Pas in de periode van de Renaissance, in de 17e en 18e eeuw werd de stoel een meer algemeen gebruikt meubelstuk. Zij het in eerste instantie alleen door de gegoede burgerij. En uiteindelijk pas in de loop van de 19e eeuw kreeg de stoel een plek in ieder huishouden van arm tot rijk. In eerste instantie waren dit vooral eenvoudige stoelen die wij nu eerder als eettafelstoel zouden duiden. Pas in de eerste helft van de 20e eeuw deden ook de luxere leunstoel en fauteuil en de comfortabele zitbanken hun intrede in de Nederlandse huiskamer. Het woord stoel werd in vanaf ergens rond de 17e eeuw door de gegoede burgerij ook gebruikt om de toilet aan te duiden. Hiervoor werd soms letterlijk een stoel gebruikt met een po eronder. Later werd het meer een aparte ruimte waarin een soort van stoel werd geplaatst met een gat eronder die als toilet diende. Het begrip stoelgang stam hiervan af.

De stoel als teken van macht

In de loop van de geschiedenis is de heeft de stoel vooral een functie gehad als symbool van macht en overheersing. Gezeten op zijn troon, meestal op een verhoging geplaatst, keek de koning, sultan of keizer letterlijk neer op zijn onderdanen. In overdrachtelijk zin wordt het woord stoel of zetel nog steeds gebruikt om een positie van macht aan te duiden. Een goed voorbeeld hiervan is de Heilige Stoel waarmee de Paus en de bestuurs- en machtsorganen van het Vaticaan en de Katholieke Kerk wordt aangeduid. In het Britse Lagerhuis wordt met The Chair. de stoel bedoeld waarop de voorzitter zitting neemt tijdens de vergadering en hieraan leiding geeft. Het Engels woord voor voorzitter, Chairman, komt hier vandaan. Waar je het ook nog in kan terug vinden is in begrippen als, de rechtbankzitting en het hoofdkantoor zetelt in een bepaalde plaats. Ook in sommige spreekwoorden kun je terugvinden dat een stoel duidde op een machtspositie. Denk maar bijvoorbeeld maar eens aan 'Er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd' .

Wat voor soorten stoelen zijn er?

Er zijn een flink aantal verschillende soorten stoelen die vaak verschillende functie en oorsprong hebben. Wilt u meer weten over de vele stoelsoorten, klik dan op...lees verder >

Gerelateerde Informatie:
- Stoelen Informatie Overzicht
- Meubels Overzicht

Geschiedenis van de Stoel | Historie en Informatie


_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________