Contact


Bonobo | Mensaap

Apen en Apensoorten | Mensapen

Bonobo DwergchimpanseeWetenchappelijke naam:
Pan paniscus

Andere namen:
Dwergchimpansee

Soort:
Smalneusapen (Catarrhini )

Familie:
Grote mensapen (Hominidae)

Leefgebied:
Afrika, Congo, zuidelijk van de Zaire-rivier in het tropisch regenwoud.

Leeftijd:
Tot maximaal 40 jaar.

Afmetingen - Gewicht:
Mannetje:
- Lengte: tot 1,5 meter
- Gewicht: tot 45 kilo

Vrouwtje:
- Lengte: tot 1,5 meter
- Gewicht: tot 30 kilo

Voedsel:
- Fruit
- Zaden
- Bladeren
- Insecten

Voortplanting:
De draagtijd van de Bonobo bedraagt 8 maanden. De zoogtijd is zo'n 3 jaar. Meestal wordt er een jong geboren.

Bijzonderheden:
De Bonobo, ook wel dwergchimpansee, behoort tot een van de meest bedreigde apensoorten in de vrije natuur, met zo'n 10.000 tot 20.000 exemplaren. De soort is pas als zodanig bekend sinds het begin van de 20e eeuw. In 1929 is de soort officieel erkend. Het vrouwtje bij de Bonobo staat het hoogste in rangorde. Dit is een zogenaamde matriarchale rangorde. Mannetje blijven over het algemeen bij de groep waarin ze geboren zijn. Vrouwtjes trekken weg als ze geslachtsrijp zijn. De groepen zij ongeveer 25 tot 100 individuen groot. Ze leven hoofdzakelijk in bomen. Sex wordt bij Bonobo's niet alleen ingezet voor voortplanting maar ook bij het oplossen van allerlei soorten sociale conflicten. Hierdoor de Bonobo een gewild studieobject. De wereldbefaamde Nederlandse bioloog Frans de Waal heeft een aantal bijzondere studie waarin de Bonobo de hoofdrol speelt op zijn naam staan.Dierentuinen met Bonobo's


- Planckendael in Mechelen (België) Informatie »

Zoek en Vind Alles Disclaimer

Apensoorten | Bonobo | Dwergchimpansee | Pan paniscus