Contact


Natuurgebied in Flevoland - Informatie en Gegevens - Bezoekerscentrum

Natuurgebieden in Flevoland

Flevolandse Natuurgebieden
Alhoewel Flevoland veruit de jongste provincie van Nederland is, zijn er toch een aantal natuurgebieden te vinden. De meest bekende is natuurlijk het natuurgebied Oostvaardersplassen, een moerasgebied met zeer bijzondere vogels, waaronder de zeearend, en andere fauna en flora die de moeite waard van het bekijken zijn.

Natuur in Nederland »
Oostvaardersplassen
Oppervlakte: 56 km²
Soort: Moerasgebied
Status: Staatsnatuurmonument
Eigenaar: Staatsbosbeheer
Bezoekerscentrum: Lelystad

Opvallende vogels van de Oostvaardersplassen:
- Grauwe Gans (algemen broedvogel)
- Kleine Zilverreiger (zeldzame broedvogel)
- Lepelaar (broedvogel)
- Roerdomp (zeldzame broedvogel)
- Zeeardend (zeer zeldzame broedvogel)
- Zwarte Ooievaar (zeldzame bezoeker)

Bezoekerscentrum Openingstijden en Adres »
Randmeerbossen
Oppervlakte:
Locatie: Nabij Zeewolde
Soort: Bosgbieden
Eigenaar: Staatsbosbeheer
Bezoekerscentrum: Geen

Gebieden:
Bremerberg | Horsterwold | Hulkesteijnse Bos | Roggebotveld | Roggebotzand | Het Spijk | Stille Kern