Contact


Zoekenvindalles.nl - Informatie en Gegevens

Klimaat Soorten

Welke soorten klimaat zijn er?
De meest gebruikte manier om het klimaat in de delen in verschillende soorten is de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger. Dit is een indeling die in 1918 werd bedacht door de Duits/Russische bioloog Wladimir Köppen en later verder werd uitgewerkt door Rudolf Geiger een klimatoloog van Duitse afkomst. De indeling is oorspronkelijk gebaseerd op de plantengroei. De afbaking van de klimaatgebieden is gebaseerd op de amaximale en minimale temperatuur en het voorkomen van bepaalde planten. De indeling in verschillende soorten klimaten vindt plaats op vier niveaus. Op niveau 1 worden vijf verschillende soorten klimaat onderscheiden die weer verder zijn onderverdeeld. Om de indeling in niveaus te verduidelijken worden letters en lettercombinaties gebruikt.
Tropisch Klimaat (A-Klimaat)
- Tropisch Regenwoudklimaat
- Moessonklimaat
- Tropisch Savanneklimaat met winterdroogte
- Tropisch Savanneklimaat met zomerdroogte
______________________________________________________________
meer informatie »
Droog Klimaat
Andere naam: Aride Klimaat
Indeling: B-klimaat

Klimaat dat een dusdanige droogte heeft dat bomen er niet kunnen groeien en waar geen permanente rivieren vandaan komen. De verdere indeling wordt gedaan op basis van een droogte-index.

Onderverdeling:
- Steppeklimaat = BS
> Warm Steppeklimaat = BSh (Gem. Jaartemperatuur +18°C)
> Koud Steppeklimaat = BSk (Gem. Jaartemperatuur -18°C)
- Woestijnklimaat = BW
> Warm Woestijnklimaat = BWh (Gem. Jaartemperatuur +18°C)
> Koud Woestijnklimaakt = BWk (Gem. Jaartemperatuur -18°C)
Gematigd Klimaat
- Zeeklimaat = Cf
- Mediterraan Klimaat = Cs
- Chinaklimaat = Cw
______________________________________________________________
meer informatie »
Landklimaat
Andere naam: Continentaal Klimaat
Indeling: D-klimaat

Dit klimaattype kenmerkt zich door grote verschillen tussen zomer en winter. Dat wil zeggen hoge zomerse temperaturen en zeer koud in de winter.

Onderverdeling:
- Landklimaat met neerslag in het gehele jaar = Df
> Warm landklimaat = Dfa (warmste maand gem. 22°C+)
> Gematigd landklimaat = Dfb (warmste maand gem. 22°C-)
> Koel landklimaat = Dfc (4 maanden gem. 10°C+)*
> Koud landklimaat = Dfd (koudste maand gem. -38°C)*

- Landklimaat met droge winters = Dw
> Warm landklimaat = Dwa (warmste maand gem. 22°C+)
> Gematigd landklimaat = Dwb (warmste maand gem. 22°C-)
> Koel landklimaat = Dwc (4 maanden gem. 10°C+)*
> Koud landklimaat = Dwd (koudste maand gem. -38°C)*

- Landklimaat met droge zomers = Ds
> Warm landklimaat = Dsa (warmste maand gem. 22°C+)**
> Gematigd landklimaat = Dsb (warmste maand gem. 22°C-)**
> Koel landklimaat = Dsc (4 maanden gem. 10°C+)
> Koud landklimaat = Dsd (koudste maand gem. -38°C)

* Dit klimaat wordt ook omschrven als een subarctisch klimaat.
** Dit klimaat wordt ook omschrven als een mediterraan landklimaat.
Poolklimaat
Indeling: E-klimaat

Bij het poolklimaat ligt de gemiddeldelde temperatuur in de warmste maand van het jaar tussen de 0°C en 10°C. Er groeien alleen mossen omdat de wintertemperatuur extreem laag is.

Onderverdeling:
- Toendraklimaat = ET (koudste maand gem. -3°C of lager)
- IJsklimaat = EF (warmste maand gem. onder 0°C)
- Hooggebergteklimaat = EH (klimaat in berggebieden)