Contact


Bomen in Nederland - Nederlandse Boomsoorten - Informatie - Kenmerken

Bomen in Nederland

Welke bomen komen er in Nederland voor?
_________________________________________________________________________________

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bomen die in Nederland voorkomen. Naast algemene informatie over de kunt u de Latijnse naam, kenmerken, toepassing en andere interessante gegevens vinden over de verschillende Nederlandse boomsoorten. De bomen zijn alfabetisch op de Nederlandse naam ingedeeld.

Staat er achter de naam (*) dan kunt u uitgebreide informatie vinden via de links aan de rechterzijde van de pagina.
_________________________________________________________________________________
Bomen in Nederland A-F
_________________________________________________________________________________

BEUK*
Latijns: Fagus sylvatica
Geslacht: Fagus
Familie: Napjesdragersfamilie (Fagaceae)
Orde: Fagales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd: 200-300 jaar
Bloeitijd: mei
Blad: elliptisch tot eirond, veernervig
Schors: grauw en vrij glad
Grond: vochtig tot vrij droog, matig voedselarm/voedselrijk
Herkomst: Europa
Voorkomen in NED: algemeen
Bijzonderheden: Zie foto
_________________________________________________________________________________

BOSWILG
Latijns: Salix caprea
Geslacht: Salix (Wilg)
Familie: Salicaceae (Wilgen)
Orde: Malpighialies
Hoogte: -9 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: maart-april
Blad: eivormig
Grond: vrijdroog tot matig vochtig, matig voedserijk
Herkomst: Europa, Noordoost-Azië
Voorkomen in NED: Drenthe, Gelderland, Zuid-Limburg
_________________________________________________________________________________

ES
Latijns: Fraxinus excelsior
Geslacht: Fraxinus (Es)
Familie: Oleaceae (Olijf)
Orde: Lamiales
Hoogte: -40 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: april-mei
Blad: Eirond, 7 tot 13 deelblaadjes
Grond: nat tot tamelijk vochtig, voedselrijk
Herkomst: Europa
Voorkomen in NED: algemeen
_________________________________________________________________________________
Bomen in Nederland G-J
_________________________________________________________________________________

GEWONE VOGELKERS
Latijn: Prunus padus
Geslacht: Prunus
Familie: Rosaceae (Rozen)
Orde: Rosales
Hoogte: -15 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: april-mei
Blad: 7-12 zijnerven
Schors:
Bodem: vrij vochtig tot vrij nat en voedselrijk
Herkomst: Europa
Voorkomen in NED: Drenthe, Gelderland, duingebied
_________________________________________________________________________________

GLADDE IEP
Latijn: Ulmus minor
Geslacht: Ulmus (Iep)
Familie: Ulmaceae (Iepen)
Orde: Rosales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: maart-april
Blad: ellips tot eirond, 4-10 cm. lang
Schors: grijsbruin, lange, diepe verticale groeven, dikke richels
Bodem: vochtig tot vrij droog, voedselrijk, vaak kalkhoudend
Herkomst: Europa, Noord-Amerika en Zuidwest-Azië
Voorkomen in NED: algemeen
_________________________________________________________________________________

HAAGBEUK
Latijn: Carpinus betulus
Geslacht: Carpinus
Familie: Betulaceae (Berken)
Orde: Fagales
Hoogte: -25 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: april-mei
Blad: veervernig, ovaal met punt, dubbelgezzagde bladrand
Schors:
Bodem: vochtig, voedselrijk, kalkrijk
Herkomst: Europa, West-Azië
Voorkomen in NED: Rivierengebied, Veluwe, Zuid-Limburg
_________________________________________________________________________________

HULST
Latijn: Ilex aquifolium
Geslacht: Ilex
Familie: Aquifolium (Hulst)
Orde: Campanuliden
Hoogte: -10 meter
Leeftijd: ca. 100 jaar
Bloeitijd: mei-juni, regelmatig in de herfst
Blad: leerachtig, getande rand met stekels
Vrucht: rode (soms gele) bessen
Schors:
Bodem: vochtig, matig voedselrijk, zand en leem
Herkomst: Europa, West-Azië
Voorkomen in NED: Denthe, Groningen Rivierengebied, steden
_________________________________________________________________________________

JENEVERBES
Latijn: Juniperus communis
Geslacht: Juniperus
Familie: Cupressaceae (Cipres)
Orde: Coniferales (Coniferen)
Hoogte: -10 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: april-mei
Naalden: kransen van 3, afstaand
Vrucht: zwartblauwe kegelbessen, 2e jaar donkerblauw
Schors:
Bodem: stuifzand, droge heide en duinen
Herkomst: Europa, Noord-Amerika en Zuidwest-Azië
Voorkomen in NED: Drente, Gelderland, Zuid-Limburg, duingebied
Rode lijst: gevoelig, beschermd
_________________________________________________________________________________
Bomen in Nederland K-N

Bomen in Nederland O-S
_________________________________________________________________________________

RATELPOPULIER
Latijns: Populus tremula
Andere namen: Esp
Geslacht: Populus (Populier)
Familie: Salicaceae (Wilg)
Orde: Malpighiales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: maart-april
Blad: 3-8 cm. vrijwel rond, grof getande bladrand
Schors: gald, geelbruin (jong) donkergrijs, langsgroeven (oud)
Bodem: droog-matig vochtig, zwak zuur-kalkhoudend, zand
Herkomst: Europa
Voorkomen in NED: Drenthe, Gelderland, duingebied
_________________________________________________________________________________

RUWE BERK
Latijn: Betula pendula
Geslacht: Betula (Berk)
Familie: Betulaceae (Berken)
Orde: Fagales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: april-mei
Blad: 3-7 cm. eirond-ruitvormig, spits en kale bladrand
Schors: bast en oude takken wit, horizontale banden
Bodem: droog-vochtig, zwak-matig voedselrijk
Herkomst: West-Europa
Voorkomen in NED: zeer algemeen
_________________________________________________________________________________

SCHIETWILG
Latijn: Salix alba
Geslacht: Salix (Wilg)
Familie: Salicaceae (Wilgen)
Orde: Malpighiales
Hoogte: -20 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: april-mei
Blad: geelgroen, onderkant zijdeachtig behaard
Schors:
Bodem: vochtig, vruchtbaar, moeras, weiland, sloten en wegen
Herkomst: West-Europa
Voorkomen in NED: zeer algemeen
Bijzonderheden: vaak aangepland als knotwilg
_________________________________________________________________________________

SPAANSE AAK
Andere namen: Veldesdoorn
Latijn: Acer campestre
Geslacht: Acer (Esdoorn)
Familie: Sapindaceae (Zeepboomfamilie)
Orde: Sapindales
Hoogte: -18 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: mei-juni
Blad: 3-5 lobbig, matgroen, onderzijde behaard
Schors:
Bodem: vochtig-droog, kalkhoudend, rivier-beekdalen en duinen
Herkomst: West-Europa
Voorkomen in NED: algemeen
Bijzonderheden: vaak als struik of in hagen te vinden
_________________________________________________________________________________
Bomen in Nederland T-Z
_________________________________________________________________________________

TAXUS
Andere namen: Venijnboom
Latijn: Taxus baccata
Geslacht: Taxus
Familie: Taxuceae
Orde: Coniferales (Coniferen)
Hoogte: -18 meter
Leeftijd: kan zeer oud worden (Taxus ca. 2000 jaar is bekend)
Bloeitijd: maart-mei
Naald: lijnvormig, vlak, bovenkant donkergroen
Schors:
Vrucht: rode bes met harde pit
Bodem: vochtig, humusrijk
Herkomst:
Voorkomen in NED: vrij algemeen
Bijzonderheden: veel aangepland, giftig m.u.v. vrucht
_________________________________________________________________________________

WILDE PEER
Latijn: Pyrus communis (synoniem: Pyrus pyraster)
Geslacht: Pyrus (Peer)
Familie: Rosaceae (Roos)
Orde: Rosales (Coniferen)
Hoogte: -18 meter
Leeftijd: -150 jaar
Bloeitijd: maart-mei
Blad: cirkelrond-eirond, kort toegespitst, fijn gezaagd
Schors:
Vrucht: peervormig, 2-4 cm. lang
Bodem: bermen en bos
Herkomst:
Voorkomen in NED: vrij zeldzaam
Bijzonderheden: wilde vorm heeft takken met doorns
_________________________________________________________________________________

WINTEREIK
Latijn: Quercus petraea
Geslacht: Quercus (Eik)
Familie: Fagaceae (Napjesdragersfamilie)
Orde: Fagales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd: max. -1000
Bloeitijd: mei
Blad: symmetrisch gelobd, boven glanzend groen
Schors: grijsgrauw, gegroefd in lengterichting
Bodem: doorg-vrij vochtig, vrij voedselarm, heuvelachtig bos
Herkomst:
Voorkomen in NED: vrij zeldzaam (Drenthe, Gelderland, Limburg)
Bijzonderheden: Zie ook Zomereik
_________________________________________________________________________________

WINTERLINDE
Latijn: Tilia cordata
Andere namen: Kleinbladige Linde
Geslacht: Tilia (Linde)
Familie: Malvaceae (Kaasjeskruid)
Orde: Malvales
Hoogte: -35 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: juni-juli
Blad: 3-7 cm. lang, laddervormige nerven, blauwachtig groen
Bloeiwijze: gesteeld
Schors:
Bodem: vochtig, matig voedselrijk, vaak kalkhoudend
Herkomst: Europa
Voorkomen in NED: vrij zeldzaam
Bijzonderheden: Zie ook Zomerlinde
_________________________________________________________________________________

ZOMEREIK
Latijn: Quercus robur
Geslacht: Quercus (Eik)
Familie: Fagaceae (Napjesdragersfamilie)
Orde: Fagales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd: gemiddeld -400 (max. -1200 jaar)
Bloeitijd: mei
Blad: ongelijk geoord, gelobd, boven dofgroen
Schors: glad, grauwgroen (jong) diep ongrelmatig gegroefd (oud)
Bodem: vochtig, voedselrijk (voedselarm als kreupelhout)
Herkomst: Zuid-Europa
Voorkomen in NED: zeer algemeen
Bijzonderheden: Zie ook Wintereik
_________________________________________________________________________________

ZOMERLINDE
Latijn: Tilia platyphyllos
Andere namen: Grootbladige Linde
Geslacht: Tilia (Linde)
Familie: Malvaceae (Kaasjeskruid)
Orde: Malvales
Hoogte: -30 meter
Leeftijd:
Bloeitijd: juni-juli
Blad: 7-10 cm. lang
Bloeiwijze: gesteeld
Schors:
Bodem: vochtig, matig voedselrijk, vaak kalkhoudend
Herkomst: Europa
Voorkomen in NED: minder algemeen, vaak aangepland
Bijzonderheden: Zie ook Winterlinde
_________________________________________________________________________________