Contact


KraanvogelKraanvogelWetenschappelijke naam:
Grus grus

Andere naam:
- Euraziatisch kraanvogel
- Europese kraanvogel

Soort:
Moerasvogels

Familie:
Gruidae (kraanvogels)

Leefgebied:
De kraanvogel broedt broedt hoofdzakelijk in Noord- en Oost Europa. in de afgelopen jaren zijn er enkele broedgevallen in Nederland bekend. In maart en april en oktober en november trekt de kraanvogel vooral over het oostelijk deel van Nederland waar hij in moerasachtige gebieden onderweg fourageert. De biotoop van de kraanvogel is vooral nat weideland en moerasgebied. Kraanvogels overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Afmetingen:
Lengte: 96 - 119 cm
Spanwijdte: 180 - 220 cm

Voedsel:
Inde broedgebieden insecten, wormen en amfibieën en op trek eten ze granen, aardappelresten en maïs.

Voortplanting:
De kraanvogel broedt in moerasgebieden in Skandinavië en Oost Europa. Spectaculair is het baltsgedrag waarbij de vogels met gespreide vleugels imposant heen en weer stappen en op en neer springen. Hierbij maken ze een soort van krassende trompetachtige geluiden.

Broedgevallen in Nederland: 3 in 2010 (Bron: SOVON)

Uiterlijk en bijzonderheden:
In Nederland wordt de kraanvogel vooral waargenomen tijdens de vogeltrek over het oostelijk deel van ons land. Het kenmerkende krassende geluid en de vogels die in een V-formatie overvliegen is dan het meest duidelijke kenmerk. De vogels zijn mooi getekend met een grijs verenkleed over het grootste deelte van het lichaam eindingend in een donkerder gekleurde verenstaart. De bovenkant van de kop is rood gekleurd met aan beide zijden van de kop en ranke hals een witte lange vlek en aande voorkant een bijna zwart gedeelte. De balts tijdens de paartijd is spectaculair. In Nederland zijn er in het Fochteloërveen een aantal breodgevallen geweest. Zo'n 200 tot 300 jaar geleden was de kraanvogel vrij algemeen in de vochtige gebieden van Nederland.

Meer kraanvogels en moerasvogels:
- Kroonkraanvogel
- Blauwe reiger
- Purperreiger
- Zilverreiger
- Ooievaar

Foto's en Teksten:
Zoekenvindalles.nl©
Zoek en Vind Alles Disclaimer