Contact


Natuurgebieden


FochteloërveenSoort natuurgebied:
Hoogveen

Oppervlakte:
ca. 2500 hectare

Provincie:
Drenthe en Friesland

Land:
Nederland

Eigenaar:
Vereniging Natuurmonumenten

Bijzonderheden:
Gelegen op de grens van Drenthe en Friesland is het Fochteloërveen een van de weinige hoogveengebieden in Nederland. Het is een vochtige en moerasachtig gebied met plasjes en poelen en verre uitzichten. Doordat het alleen door een aantal wandelpaden wordt doorsneden en er geen wegen doorheen lopen heeft het gevoel van ruimte, rust en leegte dat nauwelijks in Nederland te vinden is. Als onderdeel van de Ecologiscche hoofdstructuur is de bijzondere waarde als natuurgbied inmiddels nationaal en internationaal erkend. Zeldzame en bijzonder soorten planten, vogels en insekten vinden hier een veilig thuis. Het Fochteloërveen is te bezoeken en er zijn een uitzichttoren, vogelkijkhut en bezoekerscentrum.

Wandelroute:
6 kilometer lange wandelroute

Voorzieningen in het gebied:
- Informatiecentrum
- Uitzichttoren
- Vogelkijkhut

Flora en fauna in het gebiedVogels:
- Kraanvogel
- Paapje
- Wilde zwaan (winter)

Reptielen:
- Adder
- Ringslang
- Heikikker

Bijzondere planten:
- Veenpluis
- Wollegras
- Veenmossen
- Klokjesgentiaan
- Dwergvlas

Foto's en teksten:
Theo Jordaan©, september 2007.

Zoek en Vind Alles Disclaimer