Contact


Hazen en KonijnenHaasWetenschappelijke naam:
Lepus europaeus

Andere naam:
Europese haas

Soort:
Lagomorpha - haasachtigen

Familie:
Leporidae - hazen en konijnen

Leefgebied:
Vrijwel geheel Europa, met uitzondering van Zuid-Spanje, Noord-Rusland en Noord-Scandinavië. Buiten Europa kan de Europese haas aangetroffen worden in Israël, Syrië, Irak en Iran en het westen van Siberië. In Nederland is de haas te vinden in alle provincies inclusief de Waddeneilanden waar de soort ooit is uitgezet. De haas kan overleven in een groot aantal biotopen. Het meeste komt hij voor in halfopen weide en steppe-gebied. Maar ook in niet al te bosgebieden en moerassen leeft de haas.

Uiterlijk:
Het meest kenmerkende van de haas zijn de lange oren, het vrij lange lichaam en de lange poten. De kleur van de vacht is rgijzig tot roodachtig bruin. Over het algemeen is de kleur niet opvallend en zorgt ervoor dat de haas weinig opvalt. De achterpoten zijn steviger en sterker dan de voorpoten en bevatten vij tenen. Met de grote oren zijn hazen in staat om zeer goed geluid op te vangen. Dit wordt nog verstekt doordat de oren 180 graden gedraaid kunnen worden. Zo kunnen ze vroegtijdig onraad bespeuren. De ogen die op de zijkant van de kop te vinden zijn bieden een zeer groot zichtveld van 360 graden.

Afmetingen en gewicht:
- gewicht: tussen de 2 en 7 kg.
- lengte: 50 - 75 cm.
- schouderhoogte: ca. 30 cm.

Het mannetje (rammelaar) is iets zwaarder dan de moer (vrouwtje).


Voedsel:
De haas is een planteneter die zich voedt met grassen, kruiden, landbouwgewassen, paddenstoelen, appel en bessen.

Voortplanting:
Een haas brengt per worp twee tot vijf jongen op de wereld en kan zich tot maximaal drie keer paar jaar voorplanten. De vruchtbare periode, ook wel rammeltijd genoemd, begint in de loop van januari en duurt tot juli-augustus.

Bijzonderheden:
De Europese haas is de meest algemeen voorkomende hazensoort in Europa. In het noorden van Europa komt ook de sneeuwhaas voor. Ook is de haas te vinden in het Midden-Oosten en Iran en Irak. Ook is de haas uitgezet in Autralie en Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en een aantal Zuid-Amerikaanse landen. De haas is hier uitgzet als jachtwild en heeft zich snel kunnen voortplanten en handhaven. De haas is normaal gesproken en vrij schuw nachtdier dat vertrouwd op zijn gehoor, goede ogen en snelheid om uit de klauwen van de dieren die hem bedreigen te blijven. Alhoewel de haas overdag soms waargenomen kan worden, is de kans het grootste hem te zien tijdens het ochtengloren of de avondschemering. Overdag verschuilt de haas zich in een zelfgegraven kuil, de zogenaamde leger. De haas wordt door sommigen gezien als een lekkernij. Er wordt dan ook op veel plekken op gejaagd. De haas heeft door zijn uiterlijk en snelheid veel tot de verbeelding gesproken. Het is dan ook een dier dat zeer vaak gebruikt wordt in spreekwoorden en gezegden en ook in verhalen en tekeningen een veel gebruikt thema is.

Meer hazensoorten:
- Sneeuwhaas
- Kaapse haas

Teksten en foto's:
Theo Jordaan©, september 2007.

Zoek en Vind Alles Disclaimer