Contact


De Meinweg

Nationale Parken | Nederland

Nationaal Park De MeinwegSoort natuurgebied:
Terrassenlandschap

Oppervlakte:
ca. 1.600 hectare

Provincie:
Limburg

Ligging:
Midden-Limburg in de buurt van Roermond nabij het plaatsje Herkenbosch niet ver van de Duitse grens.

Land:
Nederland

Opgericht:
1990

Dieren in het gebiedVogels:
Er zijn zo'n 110 soorten vogels waargenomen waarvan ongeveer zestig soorten broeden. Enkele bijzondere soorten zijn: geelgors, havik, kraanvogel (tijdens de vogeltrek), nachtzwaluw, roodborsttapuit, waterral.

Zoogdieren:
Bunzing, hermelijn, steenmarter, vos, wezel, wild zwijn.

Amfibieën en Reptielen:
De Meinweg is vooral bekend om de reptielen en amfibieën waaronder een aantal in Nederland zeer zeldzame soorten: alpenwatersalamander, heikikker, knoflookpad, vinpootsalamander, adder, cladde slang, hazelworm, levenbarende hagedis.

Insekten:
In De Meinweg komen zo'n 50 soorten dagvlinders en 340 soorten nachtvlinders voor. Daarnaast worden er nergens zoveel verschillende soorten libellen gevonden. In totaal zo'n 40 soorten.

Vissen:
In de beken die door De Meinweg stromen komen een aantal zeer zeldzame vissoorten voor: de beekprik, het bermpje, de kleine modderkruiper.

Fauna en vegetatieBossen:
Het grootste gedeelte van de bosgebieden in De Meinweg zijn rond 1930 aangelegd, bestaande uit grove dennenbossen. Deze bossen werden aangepland als werkverschaffing tijdens de crisisjaren. In de heidegebieden komen zogenaamde hakbossen voor. Dit zijn groepjes bomen die als hakhout werden gebruikt. Meestal gaat het om eikenbossen. Rond de Roode Beek en de Boschbeek bestaat de vegetatie uit zogenaamde Vochtige loofhoutbegroeiing.

Heide:
In de Meinweg worden twee soorten heidegbieden gevonden; droge heide en natte heide.

Bijzonderheden:
Het Nationaal Park De Meinweg maakt deel uit van het Duits-Nederlandse natuurgebied Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Nationaal Park De Meinweg | Herkenbosch | LimburgZoek en Vind Alles Disclaimer